logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Jelvények, érmek, kitűzők 1945 előtt Hadirokkant jelvény

[<   Előző  36  37  38  39  40  41  42  Következő   >]

Hadirokkant jelvény
Hadirokkant jelvényNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2017.06.10. 13:08    
Találatok639  Hozzászólások8    
A hadirokkant jelvény alapszabályai

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a nemzet kegyeletes hálájára érdemessé vált azon egyének, akik társadalmi megbecsülésének és tiszteletének előmozdítása céljából, akik a világháborúban vagy az azt követő gyászos emlékezetű forradalmak idején hazafias kötelességük teljesítése közben a hazáért testi épségüket áldozták, a m. kir. kormány előterjesztésére 1931. évi március hó 31. napján kelt magas elhatározásával Hadirokkant jelvényt alapítani és erre nézve a következő rendelkezéseket jóváhagyni méltóztatott.
1.§

A Hadirokkant jelvényt Magyarország Főméltóságú kormányzója a volt és jelenleg is hivatásos katonai egyének részére pedig a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszternek a minisztertanács hozzájárulásával előterjesztésére adományozza.
2.§

A Hadirokkant jelvény aranyozott fémből készült és 22 mm. Átmérőjű, a magyar Szent Korona képmásával díszített babérkoszorúval övezett „H. R.” betű, amely a sebesültek érmével rendelkező hadirokkantaknál a sebesültek érmének szalagjára, egyéb rokkantaknál pedig a háborús emlékérem szalagjára erősítendő.
3.§
A Hadirokkant jelvényre igénnyel bírnak: akik a világháború idején, mint a volt fegyveres erő tagjai megsebesültek és ezen sebesülésük, vagy háborús katonai szolgálatuk ideje alatt önhibájukon kívül szerzett betegségük következtében, -úgyszintén azok, akik az úgynevezett tanácsköztársaságot támadó ellenforradalomban vagy az ezt követő időkben vettek részt, mint valamelyik fegyveres csoport tagjai és a harcban vagy a rémuralom fogságában szerzett sérülések vagy betegségük következtében – egészségükben maradandóan károsultak és keresetképességükben legalább 25%-kal csökkentek, amennyiben szabadság vagy hivatalvesztés büntetést kiszabó bírói ítélet hatálya alatt nem állnak.

4.§
A jelvénnyel való részesítés hatálya alól ki vannak zárva: mindazok, akik a 3.§-ban felsorolt feltételeknek nem felelnek meg.
Ki vannak zárva azok az egyének is, akiknek hadifogságba jutása, illetve a fogság alatti, vagy a forradalmak idején tanúsított magatartása az illetékes hatóságok által „nem igazoltnak” minősítetett.
Nem ítélhető oda a Hadirokkant jelvény azon nem hivatásos katonai állományból származó hadirokkantak részére sem, akik az úgynevezett vörös hadseregben teljesített szolgálatuk ideje alatt váltak rokkanttá, még az esetben sem, ha részükre a hadirokkant ellátásba való felvételt a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter kivételesen engedélyezte is.

5.§
A Hadirokkant jelvény tulajdonosának elhalálozása esetén az örökösök tulajdonában marad.

6.§
A Hadirokkant jelvény csak a 2.§-ban leírt rendszeresített alakban és kiállításban, magánalkalmakkor azonban kisebbített alakban (en miniature) is viselhető.

7.§
A jelvény adományozásának megtörténtét és viselésének jogosultságát a m. kir. honvédelmi, illetve a a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter „Igazolvány” kiállítása által hitelesíti.

8.§
Csakis az előírásnak megfelelő jelvény viselhető.
9.§
A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Hadirokkant jelvényre szintén alkalmazást nyernek.
A Hadirokkant jelvény fenti szabályait jóváhagyom.
Kelt Budapesten, 1931. évi március hó 31-én.
Horthy s. k.
Bethlen István s.k.

[<   Előző  36  37  38  39  40  41  42  Következő   >] Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project