logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : 1945 előtti kitüntetések : Habsburg-korszak Összesen:814

Rendezés:  Cím () Dátum () Népszerűség ()
A képek jelenleg Dátum (új képek elől) szerint vannak rendezve

1-10 sz. képek (az összesen 814 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 »Fejérváry Jubileumi Bronzérem

Fejérváry Jubileumi BronzéremNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2019.01.25. 20:48    
Találatok1668  Hozzászólások0    
Báró Fejérváry Géza (1833-1914) miniszterelnök és a legjobban kitüntetett magyar katonatiszt volt. Családi hagyományai is erre a pályára ösztönözték, hiszen édesapja, Fejérváry József (1797-1859) királyi altábornagy volt.

Fejérváry Géza a bécsújhelyi katonai akadémián végzett, 1851-ben hadnagy lett. Az 1859. június 24-én Solferino és San Martino környékén zajlott csatában tanúsított hősies magatartásáért századosként még 1859-ben megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét, majd 1862-ben osztrák, 1875-ben magyar bárói címmel jutalmazta az uralkodó. 1864-ben a dánok ellen harcolt a schleswig-holsteini háborúban. 1865-től őrnagy és Ferenc József  egyik szárnysegédje lett. Részt vett az 1866-os porosz háborúban.
1868-ban alezredes a monarchia közös hadseregében, majd a honvédségbe ment át. Hamarosan minisztériumi államtitkár, 1884-től 1903-ig honvédelmi miniszter, majd 1904-től táborszernagyi rendfokozatban a magyar királyi darabont testőrség első parancsnoka lett. 1886-tól parlamenti képviselő, majd később (érdemei elismeréséül még korábban kapott) felsőházi székébe foglalt helyet, melynek haláláig tagja maradt.
Közel egy évig Magyarország miniszterelnöke volt. Az 1905. január végén tartott országgyűlési választásokon a kiegyezés óta először vereséget szenvedett a kormánypárt, Tisza István azonnal lemondott, de az ellenzéki követelések elfogadhatatlanok voltak I. Ferenc József király számára. Az uralkodó bizalmasát, Fejérváry bárót bízta meg a kormányalakítással, melyet csak "darabont kormányként" emlegettek az ellenzékiek. A parlamentben nem kapta meg a bizalmat, ami miatt természetesen lemondott. A király azonban nem fogadta el lemondását, és hivatalában kellett maradnia.
A Wekerle-kormány megalakulását követően az egyenes jellemű, gavallérosan elegáns, szókimondó tábornok visszatérhetett a Darabont Testőrség élére. 1912. december 13-ától 1914. április 25-én bekövetkezett haláláig a Bécsben állomásozó magyar királyi Nemesi Testőrség parancsnoka volt.
1896-tól 1914-ig a Mária Terézia Rend kancellárja volt, 1906–1914 között pedig a Rend egyetlen élő lovagja. 1908-ban gyalogsági tábornokká és a cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred tulajdonosává nevezték ki. Fejérváry Géza 1909-ben, a Mária Terézia Rend lovagkeresztje elnyerésének 50. évfordulóján rendjelvényéhez megkapta az uralkodótól a gyémántdíszítményt.

I. Ferenc József figyelmének és elismerésének újabb megnyilvánulása 1911-ben érte. A tábornok szolgálati idejének 60. évfordulója alkalmából I. Ferenc József emlékérmet veretett és ennek egy példányát aranyból Fejérvárynak személyesen átnyújtotta. Az érem készíttetését a Mária Terézia Katonai Rend irodája kezdeményezte, és az uralkodó hagyta jóvá. Az érem a rendiroda költségén készült, és az ünnepeltnek szánt arany kivitel mellett összesen egy ezüst és 88 bronz példányt vertek belőle. Az érem 90,2 milliméter átmérőjű. Az ezüstérmet az uralkodó, a bronzérmeket Habsburg főhercegek, magas beosztású tábornokok, néhány bécsi közgyűjtemény és a Fejérváry család tagjai kapták.

Az érem tervezésével és gyártásával Rudolf Marschallt (1873–1967), a híres bécsi művészt bízták meg. A kétoldalas érem előlapján Fejérváry mellképe látható magyar tábornoki egyenruhában, kitüntetésekkel. A körirat szövege: G · D · I · FHRN · v · FEJÉRVÁRY ZVM 60 JAHR · DIENSTJUBILÄVM / 14 · AVG · 1911. Bal válla fölött: FRANZ / JOSEPH / · I · utal az adományozóra. A jobb váll fölött az R · MARSCHALL felirat a művészt jelöli.

A hátoldalon Fejérváry lovas képe látható a csatamezőn, az előtérben ágyúkkal. Az alsó szelvényben a SAN MARTINO 24. JVNI 1859 felirat arra a csatára emlékeztet, amelyben tanúsított vitézi helytállásáért megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét.
A Fejérváry Jubileumi Érem – exkluzív jellege és korlátozott példányszáma ellenére – inkább emléktárgynak, mint hivatalos kitüntetésnek tekinthető.A Fejérváry Jubileumi Emlékérem adományozottjainak tervezett jegyzéke, 1911

Arany:

Fejérváry Géza báró, gyalogsági tábornok

Ezüst:

Ő császári és királyi apostoli Felsége

Bronz:

Ferenc Ferdinánd főherceg

Lajos Viktor főherceg

Lipót Szalvátor főherceg

Frigyes főherceg

Jenő főherceg

Rainer főherceg

Ferenc Szalvátor főherceg

Károly István főherceg

Ferdinánd főherceg

József Ferdinánd Szalvátor főherceg

József főherceg

Péter Ferdinánd Szalvátor főherceg

Lajos Szalvátor főherceg

Károly Ferenc József főherceg

Henrik Ferdinánd főherceg

Károly Albrecht főherceg

Őfelsége két főhadsegédje [Eduard Paar gróf, lovassági tábornok és Arthur Bolfras báró, gyalogsági tábornok] (2 db érem)

A Vezérkar főnöke [Franz Conrad von Hötzendorf báró, gyalogsági tábornok]

Klobučar Vilmos báró, lovassági tábornok, a m. kir. Honvédség főparancsnoka

Oskar Potiorek táborszernagy, hadsereg-felügyelő

Liborius Frank lovag, gyalogsági tábornok, hadsereg-felügyelő

Alfréd, Montenuovo hercege, a testőrségek ezredese

Friedrich Beck gróf, gyalogsági tábornok, a cs. kir. 1. Alabárdos Testőrség kapitánya

Eszterházy Alajos herceg, lovassági tábornok, a m. kir. Nemesi Testőrség kapitánya

Carl Auersperg gróf, lovassági tábornok, a cs. kir. Darabont Testőrség kapitánya, valamint a cs. és kir. testőr gyalogszázad parancsnoka

Alexander Üxküll-Gyllenband gróf, lovassági tábornok, cs. és kir. testőr lovasszázad kapitánya

Hubert Czibulka báró, gyalogsági tábornok, a cs. kir. 1. Alabárdos Testőrség alkapitánya

Josef Gaudernak báró, lovassági tábornok, a m. kir. Nemesi Testőrség alkapitánya

Birodalmi hadügyminiszter [Franz Schönaich báró, gyalogsági tábornok]

Cs. kir. honvédelmi miniszter [Friedrich Georgi báró, altábornagy]

M. kir. honvédelmi miniszter [Hazai Samu báró, altábornagy]

A cs. és kir. Haditengerészet parancsnoka [Rudolf Montecuccoli gróf, tengernagy]

Cs. és kir. lovassági főfelügyelő [Rudolf Brudermann lovag, lovassági tábornok]

Apostoli tábori vikárius [dr. Belopotoczky Kálmán]

16 hadtestparancsnok (16 db érem)

Eugen Albori báró, gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok

Carl Schikofsky gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok

Carl Fanta gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok

A cs. és kir. vártüzérség felügyelője [Theodor Tengler altábornagy]

Cs. és kir. műszaki főfelügyelő [Blénesi Sándor vezérőrnagy]

A bécsi Hadilevéltár igazgatója [Emil Woinovich báró, gyalogsági tábornok]

A Legfelsőbb Ügyészség elnöke [Friedrich von Jihn táborszernagy]

Alexander Krobatin lovag, táborszernagy [a cs. és kir. Hadügyminisztérium csoportfőnöke]

Jahl Gusztáv táborszernagy [korábban a m. kir. Honvédség főparancsnokának helyettese]

Heinrich Rupprecht von Virtsolog altábornagy [korábban a m. kir. IV. honvédkerület parancsnoka]

Hadilevéltár, Bécs

Hadsereg-múzeum, Bécs

A Wiener Neustadt-i Katonai Akadémia (Theresianum)

Cs. és kir. 46. gyalogezred

M. kir. Darabont Testőrség

A Fejérváry család tagjai: egy fiú, három lány (4 db érem)

A Mária Terézia Katonai Rend kancelláriájának hivatalnokai (3 db érem)

A Mária Terézia Katonai Rend kincstára

Cs. és kir. vonat főfelügyelő [Eduard Feigl altábornagy]

Cs. és kir. pótlovazási főfelügyelő [Bacsák Zsigmond altábornagy]

A cs. és kir. katonai nevelő- és képzőintézetek főfelügyelője [Franz Rohr altábornagy]

A hadtest tiszti iskolák főfelügyelője [Alfred Hausenblas altábornagy]

Cs. és kir. utász főfelügyelő [Emil Reinold vezérőrnagy]

M. kir. és cs. kir. honvéd lovassági felügyelők [Hauer Lipót báró, altábornagy és Carl Véver báró, altábornagy] (2 db érem)

M. kir. és cs. kir. csendőrségi felügyelők [Carl Ziegler vezérőrnagy és Michael Tišljar báró, altábornagy] (2 db érem)

A Katonai Főügyészség elnöke [Eduard von Gangl altábornagy]

A cs. és kir. Műszaki Katonai Bizottság elnöke [Viktor von Zednik altábornagy]

Maximilian Orsini und Rosenberg gróf, altábornagy [Rainer főherceg főudvarmestere]

Lónyay Albert gróf, altábornagy [Őfelsége főpálcamestere]

Klobučar Viktor altábornagy [korábban a m. kir. VI. honvédkerület parancsnoka]

Benda Adalbert altábornagy [krakkói erődparancsnok]


(A levéltári forrásokban két névjegyzék szerepel, amelyek nem fedik teljesen egymást. A fenti névsor a véglegesnek tekinthető, teljesebb jegyzék. A szögletes zárójelben olvasható pontosítások, kiegészítések eredetileg nem találhatóak a forrásban.)

Báró Fejérváry Géza Bécsben halt meg és ott temették el. A tábornok az uralkodóhoz való hűsége mellett mindvégig megőrizte magyarságát. Ma is szépen ápolt sírját hatalmas sziklatömb őrzi, amelynek tetején bronzból öntött turulmadár látható, karmai közt karddal. A sírkövön magyar felirat őrzi emlékét.
A teljes cikk itt olvasható: https://kituntetes.webnode.hu/erdekessegek/fejervary-jubileumi-erem/

Huszárjelvény

HuszárjelvényNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2019.01.13. 12:46    
Találatok917  Hozzászólások0    
Saját gyűjteményből, debreceni vonatkozással.

Téli ébredés Székelyföldön

Téli ébredés SzékelyföldönNépszerű
BeküldőTakikaTakika további képei   Utolsó frissítés2019.01.12. 22:53    
Találatok976  Hozzászólások4    
Reggeli fotózásom.

"Z" betűs Hadiérem

"Z" betűs HadiéremNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2019.01.5. 23:51    
Találatok1069  Hozzászólások9    
Szerintetek mikori ez a veret? A kitüntetés könyvben van szó róla, de nem lehet valami gyakori.


Állami díj földmüvelésért

Állami díj földmüvelésértNépszerű
Beküldőzavicsazavicsa további képei   Utolsó frissítés2019.01.3. 19:42    
Találatok903  Hozzászólások3    
Az eredetiségevel kapcsolatban akarnák véleményeket.
Az érem sulya 36,8 gramm.
Az érem csak ezüstböl készült? Ez a szine szerint nem tünik ezüstnek.
A válaszaitokat elöre köszönöm.

Királylátogatás

KirálylátogatásNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2019.01.2. 22:15    
Találatok908  Hozzászólások5    
Sikerült megvennem ezt az érmet. Löfkovitssal kapcsolatban sokáig nem találtam infókat.
Ma ezt olvastam:Lipót Rend hadis lovagkereszt

Lipót Rend hadis lovagkeresztNépszerű
BeküldőSombeszSombesz további képei   Utolsó frissítés2018.12.30. 15:09    
Találatok1276  Hozzászólások9    
Megjött a béke mellé a hadis darab is ami szintén Roethe gyártmány és igencsak szép darab.

Bachruch A.

Bachruch A.Népszerű
BeküldőBalog017Balog017 további képei   Utolsó frissítés2018.12.30. 9:04    
Találatok564  Hozzászólások2    
1900 körüli reklámkártya

Hamis Ágyúkereszt

Hamis ÁgyúkeresztNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2018.12.30. 0:33    
Találatok547  Hozzászólások0    
Vaterán futó darab.

https://www.vatera.hu/ismeretlen-kituntetes-1-ft-nma-2710087523.html

És a többiek

És a többiekNépszerű
BeküldőBalog017Balog017 további képei   Utolsó frissítés2018.12.26. 17:39    
Találatok570  Hozzászólások0    

1-10 sz. képek (az összesen 814 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 » Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project