logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Jelvények, érmek, kitűzők 1945 előtt Összesen:1011

Sapkajelvények, patriotika 1918 előtt Összesen:331 (331)

Rendezés:  Cím () Dátum () Népszerűség ()
A képek jelenleg Dátum (új képek elől) szerint vannak rendezve

1-10 sz. képek (az összesen 680 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 »Napozó "Fehér elefánt"

Napozó "Fehér elefánt"Népszerű
Beküldőcsibucsibu további képei   Utolsó frissítés2017.08.27. 19:21    
Találatok1001  Hozzászólások22    
A napokban került a gyűjteményembe.  Ma kivittem napozni!


M.Kir. 24. budapesti határvadász zlj. jelvénye

M.Kir. 24. budapesti határvadász zlj. jelvényeNépszerű
Beküldőcsibucsibu további képei   Utolsó frissítés2017.08.3. 19:08    
Találatok667  Hozzászólások15    
Mai szerzemény.
Bízom benne hogy eredeti.... :/

IV. Károly koronázási emlékérem 1916

IV. Károly koronázási emlékérem 1916Népszerű
BeküldőSiftySifty további képei   Utolsó frissítés2017.06.20. 11:36    
Találatok477  Hozzászólások8    
IV. Károly koronázási emlékérem 1916

Hadirokkant jelvény

Hadirokkant jelvényNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2017.06.10. 13:08    
Találatok507  Hozzászólások8    
A hadirokkant jelvény alapszabályai

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a nemzet kegyeletes hálájára érdemessé vált azon egyének, akik társadalmi megbecsülésének és tiszteletének előmozdítása céljából, akik a világháborúban vagy az azt követő gyászos emlékezetű forradalmak idején hazafias kötelességük teljesítése közben a hazáért testi épségüket áldozták, a m. kir. kormány előterjesztésére 1931. évi március hó 31. napján kelt magas elhatározásával Hadirokkant jelvényt alapítani és erre nézve a következő rendelkezéseket jóváhagyni méltóztatott.
1.§

A Hadirokkant jelvényt Magyarország Főméltóságú kormányzója a volt és jelenleg is hivatásos katonai egyének részére pedig a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszternek a minisztertanács hozzájárulásával előterjesztésére adományozza.
2.§

A Hadirokkant jelvény aranyozott fémből készült és 22 mm. Átmérőjű, a magyar Szent Korona képmásával díszített babérkoszorúval övezett „H. R.” betű, amely a sebesültek érmével rendelkező hadirokkantaknál a sebesültek érmének szalagjára, egyéb rokkantaknál pedig a háborús emlékérem szalagjára erősítendő.
3.§
A Hadirokkant jelvényre igénnyel bírnak: akik a világháború idején, mint a volt fegyveres erő tagjai megsebesültek és ezen sebesülésük, vagy háborús katonai szolgálatuk ideje alatt önhibájukon kívül szerzett betegségük következtében, -úgyszintén azok, akik az úgynevezett tanácsköztársaságot támadó ellenforradalomban vagy az ezt követő időkben vettek részt, mint valamelyik fegyveres csoport tagjai és a harcban vagy a rémuralom fogságában szerzett sérülések vagy betegségük következtében – egészségükben maradandóan károsultak és keresetképességükben legalább 25%-kal csökkentek, amennyiben szabadság vagy hivatalvesztés büntetést kiszabó bírói ítélet hatálya alatt nem állnak.

4.§
A jelvénnyel való részesítés hatálya alól ki vannak zárva: mindazok, akik a 3.§-ban felsorolt feltételeknek nem felelnek meg.
Ki vannak zárva azok az egyének is, akiknek hadifogságba jutása, illetve a fogság alatti, vagy a forradalmak idején tanúsított magatartása az illetékes hatóságok által „nem igazoltnak” minősítetett.
Nem ítélhető oda a Hadirokkant jelvény azon nem hivatásos katonai állományból származó hadirokkantak részére sem, akik az úgynevezett vörös hadseregben teljesített szolgálatuk ideje alatt váltak rokkanttá, még az esetben sem, ha részükre a hadirokkant ellátásba való felvételt a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter kivételesen engedélyezte is.

5.§
A Hadirokkant jelvény tulajdonosának elhalálozása esetén az örökösök tulajdonában marad.

6.§
A Hadirokkant jelvény csak a 2.§-ban leírt rendszeresített alakban és kiállításban, magánalkalmakkor azonban kisebbített alakban (en miniature) is viselhető.

7.§
A jelvény adományozásának megtörténtét és viselésének jogosultságát a m. kir. honvédelmi, illetve a a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter „Igazolvány” kiállítása által hitelesíti.

8.§
Csakis az előírásnak megfelelő jelvény viselhető.
9.§
A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Hadirokkant jelvényre szintén alkalmazást nyernek.
A Hadirokkant jelvény fenti szabályait jóváhagyom.
Kelt Budapesten, 1931. évi március hó 31-én.
Horthy s. k.
Bethlen István s.k.

Debreczeni polgárőrség jelvénye 1914-ben

Debreczeni polgárőrség jelvénye 1914-benNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2017.06.7. 19:37    
Találatok238  Hozzászólások0    
A belügyminiszter 1914. szeptember 16-án adta ki 4.220/1914. szám alatt vonatkozó rendeletét a polgárőrségek megszervezéséről. A magyarországi településeken azonban már korábban elkezdődött a polgárőrségek felállítása. A polgárőrségekre azért volt szükség, mert a világháborús bevonultatások nem kímélték a rendőri állományt sem. Szükségessé vált tehát a rendvédelmi szervek alá tartozó, irányításukat a rendőrségtől kapó polgári rendvigyázó csoportok létrehozása.

Debrecen a háború lázában égett. Sokan ajánlották fel segítségüket a nehéz időkben. 1914. szeptember 5-én du. 5 órára Rostás István rendőrfőkapitány a Szent Anna utcai hivatalába hívatta az alakuló polgárőrség csoportvezetőit. A megbeszélés célja az volt, hogy összefoglalják a legfontosabb teendőket és összeállítsák a polgárőrök névsorát. Arról is döntöttek, hogy csoportokban fogják a feladatokat kapni, és minden csoport 20 főből fog állni. A tagok igazolványt és sorszámot kapnak. Fogadalmat tesznek, hogy becsületesen és lelkiismeretesen végzik kötelezettségüket, s visszaéléseket nem fognak elkövetni.

Az elkészült szervezeti szabályzatot a városi tanács is elfogadta, és a belügyminisztériumhoz felterjesztette. A polgárőrök feladata volt a város közrendjének és közbiztonságának fenntartása, a vagyonbiztonság megóvása, a fontosabb raktárak és üzemek őrzése. Tagja csak magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött személy lehetett. A polgárőri szolgálat nem nyújtott felmentést a katonai szolgálat alól. Egyenruhájuk nem volt, feladataikat polgári ruhájukban látták el.

A megjelent csoportvezetők voltak pl.: Galánffy János dr., Ekli József, Felischer István, Freund Jenő dr., Öhlbaum Zoltán, Varga Lajos dr., Rásó Sándor dr., Horváth Jenő dr., Karsai Sándor dr., Klein József, Steiner Jakab, Rónai György dr., Fischer Mihály, Thieszen Arthur, Goldberger Adolf,  P. Papp Dezső, Unger József dr., Gévai Béla dr., Révész Géza dr., Fenyves Ignác dr., Sipos Gábor, dr. Szikszai Szabó László, Weisz Aladár dr., Beregi József dr., Weisz Bertalan, Sesztina Jenő, Halmos József, Hajnal Erdő dr., Nyiri Ernő dr., Leichter Gábor, Mandel Ernő, Krausz Bernát, Bartha Ernő, Gábor Miklós dr., Schreibner Gyula, Fehér Mór dr., Bacsó Dezső dr., Erdei IstvánTurai István, Eperjesi Andor, Löbl Gyula, Kertész Lajos, Kovács Ferenc dr., Kun Béla dr., Pokoly József dr., Csürös Ferenc dr., Gulyás István dr., Petzkó Ernő dr., Révész Lajos, Vargha Kálmán dr., Aczél Jenő dr., Helferson József dr., Rézler Ervin dr., Kovács József dr., Kohn Sámuel, Molnár Sámuel, Szikszai Aladár, Szatay Ferenc dr., Csikos Ferenc, Glück Sándor, Varga István dr., Hódí Béla dr.,Szabó Ferenc dr., Patai József és Széplaki József.

Szeptember 20-án a városháza nagytermében Kovács József polgármester jelenlétében a polgárőrök letették az esküjüket. Rostás István főkapitány felhívására mintegy négyszázan jelentek meg. A város és a rendőrség elöljáróinak jelenlétében ismertették számukra a rájuk vonatkozó szabályzatot, a polgárőrök kötelességeit. Figyelmeztették őket, hogy szolgálatuk során humánusan járjanak el, s hatalmukkal ne éljenek vissza. A fogadalomtétel után megkapták az ideiglenes jelvényeket és a névre szóló igazolványokat. (Aki nem tudtak jelen lenni, szeptember 19-én délben kellett pótolják elmaradásukat a Szent Anna utca rendőrkapitányságon.)

A polgárőröket 34 csoportba sorolták. Mindegyik élén egy-egy csoportvezető állt. A szervezet vezetői a polgárőrparancsnokok álltak. Ezek voltak: dr. Galánffy János, dr. Freund Jenő, dr. Szikszai Szabó László és dr. Kovács József. Létesítettek egy lovas csoportot is, melynek vezetői Sesztina Jenő és Kaszanyitzky Endre voltak. Összesen 680 polgárőr teljesített 1914-ben szolgálatot.

Az ideiglenes jelvények nemzetiszínű szalagok voltak, melyeket a mellükön viselték, a szalagon „Polgárőr” felirattal és rendőrségi pecséttel. A csoportvezetők a város színeiből, azaz kék-sárga színekből készült szalagot viseltek. A polgárőrök elsőként csak a vasútállomás mellett teljesítettek szolgálatot, ahol háromóránként váltották egymást.
Az ideiglenes jelvényként funkcionáló szalagot, hamarosan felváltotta a Löfkovits Artúr és Tsa. cég által készített igényes kivitelű zománcjelvény. A 67x56 mm méretű ovális bronz anyagú jelvényt külső körívén a nemzeti színek díszítik, melynek fehér sávjában a „POLGÁRŐRSÉG - DEBRECEN” felirat olvasható. A belső részen átlósan kettéosztva Debrecen kék-sárga színei és az 1914 évszám láthatók. A hátoldalon gyártójelzés található.
A polgárőrség vezetőinek és a csoportvezetőknek a jelvénye megegyezett a fent leírtakkal, annyi eltéréssel, hogy a jelvény tetejét a Szent Korona aranyozott mása díszíti. Mérete: 86x56 mm. Hátoldalán gyártójelzés látható.39 HONV H.O Roham Zászlóalj

39 HONV H.O Roham ZászlóaljNépszerű
BeküldőSombeszSombesz további képei   Utolsó frissítés2017.06.4. 18:22    
Találatok365  Hozzászólások8    
Végre sikerült szert tennem erre a jelvényre. Szép darab és köszönet Magyarosnak a segítségért az eredetiséget illetően.
A könyvükben az 58-59 oldalon annak képek és leírások róla.


Sportügyességi jelvény

Sportügyességi jelvényNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2017.06.2. 13:56    
Találatok342  Hozzászólások4    
532.827/2. r. — 1941. számú körrendelet.
Sportjelvények rendszeresítése
A m. kir. honvédség részére a csatolt melléklet szerinti sportjelvényeket rendszeresítem.
Az Olympiai bajnok- és Sportbajnoki jelvény 1.5 mm vastag tombak-lemezből készül és tűzzománcozással van színezve. A honvéd sportügyességi jelvények 1 mm vastag sárgaréz-lemezből, vagy alumínium ötvözetből készülnek. A nagy jelvény ezüstözött (ó-ezüstözött) a kis jelvény bronz színűre van oxidálva.

A sportjelvények odaítélésének feltételei:
1. Olympiai bajnok jelvény:
Olympiai bajnokjelvény adományozható hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki olympiai egyéni, vagy csapatbajnokságot nyert.

2. Sportbajnoki jelvény:
Sportbajnoki jelvény adományozható minden hivatásos tényleges tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki Világ-, Európa-, vagy Magyar egyéni, vagy csapatbajnokságot nyert.

3. Honvéd sportügyességi jelvény:
A) Honvéd sportügyességi jelvény (nagy) adományozható a m. kir. honvédség mindama tagjának, aki az összhonvédség hadsereg sportverseny egyéni versenyszámában I. helyezést ért el,
b) az ugyanilyen hadsereg sportversenyen ,,A hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben I. helyezést elért alosztálynak a versenyben részt vett tagja volt.
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban ezen jelvényre vonatkozólag megállapított feltételeknek megfelelt.

B) Honvéd sportügyességi jelvény (kicsi) adományozható a m. kir. honvédség mindama tagjának, aki
a) a hadsereg sportverseny egyéni versenyszámában II. helyezést ért el,
b) a hadsereg sportversenyén ,,A hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben II. helyezést elért alosztálynak a versenyben résztvett tagja volt.
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételüknek megfelelt.

elvények adományozása:
Az olympiai, vagy bajnoki eredményt elért, illetőleg a honvéd sportügyességi jelvény feltételeinek megfelelő honvéd egyének a jelvényekre vonatkozó igényüket közvetlen előljáró pság-uk útján a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet parancsnokságának jelentik be. Az intézet parancsnoksága a beérkezett kérelmek elbírálásához 8 tagú bizottságot jelöl ki. A bizottság véleménye alapján az intézet pság-a a jelvény odaítélésére hozzám javaslatot tesz. A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványt esetenként az igényjogosult közvetlen előljáró pság-ának kiadom.
A jelvények visszamenőleges hatállyal is odaítélhetők azok részére, akik a feltételeknek való megfelelést beigazolják.
Az Olympiai- és Sportbajnoki jelvény térítési árát (db-ként 5, illetve 3 P) az igényjogosultak a m. kir. „Toldi Miklós" honv. központi testnevelési intézet pság-nak megtéríteni tartoznak.
A sportügyességi jelvények az odaítélés után — ármegtérítés nélkül — az igényjogosultak tulajdonába mennek át.Sportügyességi jelvény viselése:
A sportügyességi jelvényt a csapattiszti jelvény helyén, illetve alatta kell viselni. A rendszeresített sportjelvények közül egyszerre csak egy jelvény viselhető.
Budapest. 1942. évi február hó 21-én.


Nagy és kis sportgyességi jelvények

65.543/eln. kik. — 1942. számú körrendelet.
A honvéd sportügyességi jelvények megszerzésének feltételei

A folyó évi május hó 2-án kelt 10. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 532.827/2. r. — 1942. számú H. M. rendeletet teljes egészében hatálytalanítom és helyette az alábbiakat rendelem:
A m. kir. honvédség részére a csatolt 1. sz. melléklet szerinti sportügyességi jelvényeket rendszeresítem:
a) „Olimpiai bajnok",
b) „Sportbajnok",
c) „Nagy sportügyességi",
d) „Kis sportügyességi jelvény "-eket.

Az „Olimpiai bajnok" és „Sportbajnoki jelvény" 1.5 mm vastag tombak lemezből készül és tűzzománcozással van színezve. A nagy és kis sportügyességi jelvények 1 mm vastag sárgarézlemezből, vagy alumínium ötvözetből készülnek.
A nagy jelvény ezüstözött (óezüstözött), a kis jelvény bronz színűre van oxidálva. Az elől felsorolt 4 sportjelvény odaítélésének feltételei a következők:
a) „Olimpiai bajnok" jelvény arany tölgy falevéllel:
Adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonállásúnak) és tiszthelyettesnek, akik olimpiai egyéni bajnokságot nyertek.
b) „Olimpiai bajnok" jelvény zöld tölgyfalevéllel:
Adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonállásúnak) és tiszthelyettesnek, akik olimpiai egyéni versenyen 2. és 3. helyezést értek el, valamint akik olimpiai csapatbajnokságban a győztes csapat tagjai.
c) „Sportbajnoki jelvény":
Adományozható mindazon hivatásos tényleges tisztnek (hasonállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki
1. olimpiai egyéni versenyen 4—6. helyezést ért el,
2. világ-, Európa-, Európa tiszti, főiskolai világbajnoki versenyen, magyar bajnokságon, magyar öttusa bajnokságban 1. helyezést ért el.
3. Olimpiai csapatbajnokságban 2. vagy 3. helyezést ért el és a csapatnak tényleges versenyző tagja volt.
4. Á 2. pont alatt felsorolt Világ-, Európa-, Európa tiszti, főiskolai világbajnoki csapatversenyen nemzetek közötti öttusa csapatversenyen első helyezést ért el és aki a magyar csapatbajnokságban ténylegesen és eredményesen szerepelt.
5. Hadseregbajnokságokban 1. helyezést ért el.

d) Honvéd sportügyességi jelvény (nagy):
Adományozható a m. kir. honvédség mindazon tagjainak, akik
1. az összhonvédség hadsereg sportversenyén egyéni számban 2. vagy 3. helyezést értek el,
2. ugyanitt a ,.hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben első helyezést elért alosztálynak a versenyben részt vett tagja volt,
3. a jelvényszerző versenyen a katonai testnevelési Utasításban erre a jelvényre vonatkozólag megállapított feltételeknek megfelelt.
4. Bármely sportágban I . osztályú versenyen 1., 2. helyezést ért el. (Magyar bajnokságok egyéni 2. és 3. helyezettje, főiskolai bajnokságok 1. helyezettje, Európa-. Európa-tiszti, főisk. világbajnoki 2—6-ik helyezettjei,)
5. a M. Kir. ,,Toldi Miklós" honv. közp. Testnevelési Intézet 2 éves tanfolyamát (volt Spoti.), legalább igen jó eredménnyel végezték.

e) Honvéd sportügyességi jelvény (kicsi):
Adományozható a m. kir. honvédség mindazon tagjainak, akik
1. hadseregversenyen 4—6. helyezést értek el,
2. hadseregversenyen ,,a hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben 2. helyezést elért alosztálynak a versenyben részt vett tagja volt,
3. a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételeknék megfeleltek,
4. bármely sportágban I . osztályú versenyen 4—6. helyezést értek el,
5. a M. kir. „Toldi Miklós" honv. Közp. Testnevelési Intézet 2 éves tanfolyamát (volt Spoti.), valamint a m. kir. honvéd lovaglótanári tanfolyamot eredményesen elvégezték.

Jelvények adományozása:
Az „Olimpiai bajnok" és „sportbajnok"-i jelvényekre az igényjogosultak az odaítélésre vonatkozó kérelmüket közvetlen előljáró pság-uk útján a M. kir. „Toldi Miklós"' honv. Közp. Testnevelési Intézet pság-nak bejelentik. Az Intézet pság-a a beérkezett kérelmek elbírálásához az 5. vkf. osztály testnevelési előadója mellé egy hattagú bizottságot jelöl ki. A bizottság véleménye alapján az intézet pság-a a jelvény odaítélésére hozzám javaslatot tesz. A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványt esetenkint az igényjogosult közvetlen előljáró pság-ának kiadom.
A „honvéd sportügyességi" jelvények (nagy és kicsi) elbírálását és odaítélését a hadtest pság-ok hatáskörébe utalom. A hdt. pság-ok a szükséges jelvények számát esetenként az 5. vkf. osztálynak jelentsék, mely a kiszállításról gondoskodik. A jelvény viselésére jogosító igazolványt a hdt. pság-ok adják ki.
A jelvények visszamenőleges hatállyal is odaítélhetők azok részére, akik az előírt feltételeknek való megfelelést igazolják.
Az olimpiai és sportbajnoki jelvény térítési árát (darabonként 5.—, illetve 3.— pengő) az igényjogosultak a M. kir. „Toldi Miklós" honv. Közp. Testnevelési Intézet pság-ának megtéríteni tartoznak.
A nagy és kis sportügyességi jelvények az odaítélés után ármegtérítés nélkül — az igényjogosultak tulajdonába mennek.

Sportügyességi jelvények viselése:
A sportügyességi jelvényt a csapattiszti jelvény helyén, illetve alatt kell viselni. A rendszeresített sportjelvények közül valamennyi adományozható, de egyszerre csak egy viselhető.
A honvéd sportügyességi jelvények (nagy és kicsi) a megszerzés után 5 évig viselhetők. E jelvényeket minden 5 évben egészen a 40-ik életévig újólag kell elnyerni.
Az utolsó alkalommal, a 35-ik életévben elért eredmény alapján a megfelelő jelvény élethossziglan hordható.

Sportjelvények megszerzésének feltételei a tábornoki kar számára. (65.543/eln, H. M. kik. — 1942.)
A tábornoki kar tagjai, illetve azok a tisztek (hasonállásúak), akik 50-ik életévüket betöltötték, a „Nagy honvéd sportügyességi jelvény"-t legalább négy, a „Kis honvéd sportügyességi jel vény "-t legalább három sportágban egy bizottság előtt felmutatott megfelelő jártasságuk bebizonyításával nyerhetik el.
A választható sportágak a következők:
a) pisztolylövés: 25 méterről álló alakra 8 töltényből 4 találat, egy-egy lövést 3 mp. alatt kell leadni (hadipisztoly),
b) úszás: 100 métert tetszés szerinti úszásnemben 3 percen belül,
c) lovaglás: 1600 m vágta, percenkint 350 méteres ütemben, 3 darab legfeljebb 80 cm. magas sövényakadállyal,
d) síelés: járás síkon, lesiklás 10—20 fokú lejtőn, lesiklás közben irányváltoztatás, támasztott siklás, megállás krisztiániával,
e) kardvívás,
f) tenisz,
g) korcsolyázás,
h) evezés: sportágakat a pályázónak oly mértékben kell uralnia, hogy a honvédség fiatalabb tagjainak e sportágban felmutatott teljesítményét szakszerűen tudja elbírálni.A sportügyességi jelvény megszerzéséért a pályázók tetszés szerinti időben jelentkezhetnek. Jelentkezésüket a M. kir „Toldi Miklós" honv. Közp. Testnevelési Intézetnek (Bp., IX., Timót-u. 3.) a d j á k le, mely a lebonyolításról legalább 5 tagú bizottság által gondoskodik.
A bizottság elnöke a mindenkori Köti. parancsnoka.
Ha a pályázó a választható sportágak közül a téli sportok valamelyik ágát is választja, úgy a többi nyári sportágakat előzőleg köteles teljesíteni. A jelvény odaítélése csak az előírt 4, illetve 3 szabadon választható sportág együttes elérése (teljesítése) után történik.
A bizottság véleménye alapján a Köti. pság. a jelvények odaítélésére (adományozására) hozzám javaslatot tesz.
A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványokat esetenkint az igényjogosult közvetlen előljáró pság-ának kiadom.
Budapest. 1942. október hó 9-én.

56.921 /eln. kik. — 1943. számú körrendelet.
1. A HONVÉD SPORTÜGYESSÉGI JELVÉNYEK MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az 1942. évi október hó 20-án kelt 47. sz. Honvédségi Közlönyrben közzétett 65.543/eln. kik.—1942. sz. H. M. rendeletet teljes egészében hatálytalanítom és helyette az alábbiakat rendelem:
A m. kir. honvédség és csendőrség részéré a csatolt 1. sz. melléklet szerinti honvéd sportügyességi jelvényeket rendszeresítem:
1. „Olympiai bajnok",
2. „Sportbajnoki jelvény",
3. nagy „Honvéd sportügyességj jelvény",
4. kis „Honvéd sportügyességi jelvény".

Az „Olympiai bajnok" és „Sportbajnoki jelvény" 1.5 mm vastag tombak-lemezből készül és tűzzománcozással van színezve. A nagy és kis „Honvéd sportügyességi jelvények" 1 mm vastag sárgaréz-lemezből vagy alumínium-ötvözetből készülnek.
A nagy „Honvéd sportügyességi jelvény" ezüstözött (ó-ezüstözött), a kis jelvény bronz-színűre van oxidálva.
A sportügyességi jelvények odaítélésének feltételei a következők:
1. Az „Olympiai bajnok" jelvény arany tölgyfalevéllel adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki olympiai egyéni bajnokságot nyert.
Az „Olympiai bajnok" jelvény zöld tölgyfalevéllel adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki olympiai egyéni versenyen 2. és 3. helyezést ért el, vagy aki olympiai csapatbajnokságon a győztes csapat tagja volt.

2. A „Sportbajnoki jelvény" adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki
a) olympiai egyéni versenyen 4—6. helyezést ért el,
b) Világ-, Európa-, Európa  tiszti-, főiskolai világbajnoki versenyen, magyar bajnokságon, magyar öttusa bajnokságon 1. helyezést ért el,
c) olympiai csapatbajnokságban 2. vagy 3. helyezést ért el és a csapatnak ténylegesen versenyző tagja .volt,
d) a b) pont alatt felsorolt Világ-, Európa-, Európatiszti-, főiskolai világbajnoki csapatversenyen, nemzetek közötti öttusa csapatversenyen 1. helyezést ért el és aki a magyar csapatbajnokságban a győztes csapat (vívásnál a szorosan vett négyes vagy ötös csapat tényleges tagja volt,
e) hadsereg bajnoki versenyen 1. helyezést ért el.

3. A nagy „Honvéd sportügyességi jelvény" adományozható a m. kir. honvédség és csendőrség mindazon tagjának, aki
a) hadsereg sportbajnoki versenyen egyéni számban 2. vagy 3. helyezést ért el,
b) „A hadsereg legjobb sportalosztálya" címért kiírt csapatversenyben 1—2. helyezést elért alosztálynak a versenyen résztvett tagja volt,
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételeknek megfelelt,
d) bármely sportágban I . osztályú versenyen 1—3. helyezést ért el. Ide számítandók az Európa-, Európa tiszti-, főiskolai világbajnoki versenyek 2—6. helyezettjei, a főiskolai bajnokságok 1. helyezettjei, valamint a magyar bajnokságok egyéni, 2. és 3. helyezettjei;
e) a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet 2 éves tanfolyamát legalább igen jó eredménnyel végezték.

4. A kis „Honvéd sportügyességi jelvény" adományozható a m. kir. honvédség és csendőrség mindazon tagjának, aki
a) hadsereg sportbajnoki versenyen 4—6. helyezést ért el,
b) „A hadsereg legjobb sportalosztálya" címért kiírt csapatversenyben 3—5. helyezést elért alosztálynak a versenyben résztvett tagja volt,
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételeknek megfelelt,
d) bármely sportágban I . osztályú versenyen 4—6. helyezést ért el,
e) a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet kétéves tanfolyamát, valamint a m. kir. honvéd lovaglótanári tanfolyamot eredményesen elvégezte.

2. SPORTJELVÉNYEK MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI A TÁBORNOKI KAR SZÁMÁRA. (56.921/eln. kik. — 1943.)
A tábornoki kar tagjai, valamint az 50. életévüket betöltött tisztek (hasonlóállásúak) a nagy „Honvéd sportügyességi jelvényét legalább 4, a kis jelvényt 3 sportágban egy szakbizottság előtt felmutatott jártasság beigazolásával nyerhetik el.
Választható sportágak:
a) céllövés hadipisztollyal, 25 m. távolságról; álló alakra; 8 lövésből 4 találat; egy-egy lövést 3 mp. alatt kell leadni,
b) úszás 100 m. távolságra tetszés szerinti úszásnemben 3 percen belül,
c) lovaglás 1600 m. távolságra; percenkint 300 m. ütemben; 3 darab legfeljebb- 80 cm. magas sövényakadállyal,
d) s í f u t á s : lesiklás 10—20 fokos lejtőn; közben irányváltoztatás; támasztott siklás; megállás krisztiániával,
e) kardvívás,
f) evezés,
g) tenisz,
h) korcsolyázás.
Az ej—h) pont alatti sportágakat a pályázónak oly mértékben kell uralnia, hogy az alárendeltek teljesítményeit szakszerűen el tudja bírálni.
A honvéd sportügyességi jelvény megszerzéséért a pályázók a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet parancsnokságnál bármikor jelentkezhetnek.
A 3 tagú szakbizottságot a Köti. parancsnoka jelöli ki. Az elnöki teendőket a Köti. parancsnoka látja el.


3. JELVÉNYEK ADOMÁNYOZÁSA.
Az „Olympiai bajnok" és „Sportbajnoki jelvény"-ekre vonatkozó kérelmüket az igényjogosultak közvetlen előljáró pság-uk útján a Köti. pság-tól kérjék. A Köti. Dság. a beérkezett kérelmek elbírálásához az 5. vkf. oszt. tn. előadója mellé egy öttagú bizottságot jelöl ki. A jelvény odaítélésére a bizottság véleménye alapján hozzám tesz javaslatot. A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványokat esetenként az igényjogosultak közvetlen előljáró parancsnokságának adom ki.
A tábornoki kar és a törzstisztek (hasonlóállásúak) jelvényeinek adományozására a szakbizottság véleménye alapján a Köti. parancsnoka hozzám javaslatot tesz.
Egyebekben a honvéd sportügyességi jelvények odaítélését a hadtest pság-ok, illetve a cső. felügyelőség hatáskörébe utalom. Az odaítélt jelvényeket az 5. vkf. oszt. adja ki.
A sportügyességi jelvény viselésére jogosító igazolványokat ugyancsak a hadtest pság-ok, illetve a cső. felügyelőség adják ki .
A jelvények azok részére, akik az előírt feltételeknek való megfelelést beigazolják, visszamenőleges hatállyal is odaítélhetők.
Az adományozott jelvények ármegtérítés nélkül az igényjogosultak tulajdonába mennek át.

4. A SPORTÜGYESSÉGI JELVÉNYEK VISELÉSE.

A sportügyességi jelvényt a csapattiszti jelvény helyén, illetve alatt kell viselni (köpenyen is).
A rendszeresített sportjelvények közül valamennyi adományozható, de egyszerre csak egy viselhető.
Budapest, 1943. évi február hó 24-én.


Egyesül Magyar Nemzetiszocialista Párt jelvénye

Egyesül Magyar Nemzetiszocialista Párt jelvényeNépszerű
BeküldőElodElod további képei   Utolsó frissítés2017.05.31. 23:14    
Találatok217  Hozzászólások0    
Üdvözletem!

Ez a kis sárgaréz, zománcozatlan jelvény egész ritkának számít.
Az EMNSZP tagsági jelvénye.
Ritkább mint a zománcozott, kitűzős változat.

További képek: https://postimg.org/gallery/tnbgic9o/4d792d23/

Remélem tetszik majd Nektek

Üdv: Előd

ÉME jelvény

ÉME jelvényNépszerű
BeküldőElodElod további képei   Utolsó frissítés2017.05.28. 20:53    
Találatok291  Hozzászólások2    
Kedves Tagtársak!

Tavaly nyáron vettem ezt az Ébredő Magyarok Egyesülete jelvényt.
Azóta nem láttam ilyet.
Mennyire számítanak ezek az ÉME jelvények ritkának?

Előd

Cs. és kir. Hadsegélyező Hivatal: A hadsegélyezésben tett szolgálatokért emlékjelvény

Cs. és kir. Hadsegélyező Hivatal: A hadsegélyezésben tett szolgálatokért emlékjelvényNépszerű
BeküldőSiftySifty további képei   Utolsó frissítés2017.05.25. 18:41    
Találatok213  Hozzászólások2    
Cs. és kir. Hadsegélyező Hivatal:
A hadsegélyezésben tett szolgálatokért emlékjelvény

KFA: „Erinnerungszeichen für Kriegsfürsorgedienste”

1-10 sz. képek (az összesen 680 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 » Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project