logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Egyenruhák : Osztrák-Magyar Monarchia Összesen:63

Rendezés:  Cím () Dátum () Népszerűség ()
A képek jelenleg Dátum (új képek elől) szerint vannak rendezve

1-10 sz. képek (az összesen 63 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 »Károly Arany Vitézségi mini szalagon

Károly Arany Vitézségi mini szalagonÚjNépszerű
Beküldő további képei   Utolsó frissítés2017.05.19. 13:54    
Találatok181  Hozzászólások6    
Sziasztok,

Kézben fogva olyan, mintha a medál alapanyaga alumínium lenne, mert elég könnyű.

Üdv,
Gábor

Károly Csapatkereszt 1 oldalas mini

Károly Csapatkereszt 1 oldalas miniÚjNépszerű
Beküldő további képei   Utolsó frissítés2017.05.18. 21:45    
Találatok219  Hozzászólások6    
Sziasztok,

Érkezett hozzám pár Monarchiás mini, megmutatom nektek is őket.

Elsőként egy Károly Csapatkereszt 1 oldalas miniatűr

Ki lehet ő?

Ki lehet ő?Népszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2017.05.12. 9:27    
Találatok148  Hozzászólások1    

Sapka típusok a nagy háborúból

Sapka típusok a nagy háborúbólNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2017.05.7. 23:27    
Találatok132  Hozzászólások0    
Internetes kép.

József főherceg

József főherceg Népszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2014.11.13. 9:18    
Találatok501  Hozzászólások2    
József főherceg, hadtestparancsnok visszaemlékezése a 39. gyalogezredről:

A Doberdó védelmét József Ágost főherceg (osztrák főherceg, magyar királyi herceg, a Habsburg-dinasztia magyarországi ágának tagja, a Doberdón harcoló magyar alakulatok, a VII. hadtest parancsnoka, akit a magyar katonák közötti népszerűsége folytán „József apánkként” emlegettek) és hadteste látta el 1915. július 6-ától. A VII. hadtestbe tartozó 17. közös hadosztály és 20. honvéd hadosztály ezredei mind magyarok voltak. A debreceni 39. gyalogezred másik három közös ezreddel együtt a 17. közös hadosztályba tartozott. (A 20. honvéd hadosztályba pedig többek között a 3. debreceni honvédezred.)

József főherceg, tábornagy így vall egyik kedvenc ezredéről, a debreceni 39-esekről, s azok első világháborús részvételéről:
„(…) Az ezred összesen közel három évig állott vezetésem alatt és nap-nap után szemtanúja voltam emberfölötti véres küzdelmeinek. Sokszor könnybe lábadt szemmel láttam, vagy olvastam fényes sikereit, vagy száraz leírásukat és a haza elesett vértanúinak szörnyű nagy számát.
Midőn 1914. november végén Sztropkón kétségbeejtő helyzetben átvettem a VII. hadtest parancsnokságát, a mindjobban visszaszoruló, siralmas állapotban lévő kimerült, kiéhezett csapataimat szorongató orosz óriás túlerő betóduló-félben volt imádott hazánkba és már-már megsemmisülés előtt állott a hadtest, akkor a 39-esek emberfölötti megerőltetéssel, utolsó erejüket latba vetve, oldalba támadják az orosz tömegeket. Elkeseredett tusában visszavetik a hatalmas ellenfelet és lélegzethez jutunk, s a 39-esek döntő eredményű fegyverténye lehetővé teszi, hogy gyülekezve, új ellenállást fejthessünk ki, majd pár nappal később mi induljunk ellentámadásba, mely kiveri messze Duklán túlig a betört oroszoknak híres szibériai csapatait. Ettől kezdve a rettenetes kárpáti téli csaták vértengerében minduntalan fölragyog a 39-esek tündöklő hősiessége. 1914. XII. 13-án saját szemeimmel látom őket kitörő lelkesedéssel a Dukla fölötti magaslatokat elfoglalni és az egész megszálló orosz csoportot elfogni.
Nagycsertész, Radivoj, Szálnok megannyi szörnyű tusa és ragyogó tettek színhelye, hol a hajdúság dicső fiai halhatatlan babérokat arattak, súlyos véres áldozatok és szenvedések árán, a legnemesebb vitézségnek magasztos példáját arany betűkkel hadtörténelmünk lapjaira írva.
A húsvéti nagy csatában az óriás orosz erő utolsó kísérlete, a Kárpátok vonalának áttörése, a magyar szilaj ellenálláson törött meg. A hadseregparancsnok csodálatát fejezte ki nekem a minden elképzelhetőt fölülmúló szívósság miatt, mellyel derék csapataim, az első között a 39-esek, minden ellenséges támadást vérbefojtva, elkeseredett kézitusákban vertek vissza, még akkor is, midőn már a két szomszéd hadtest messze visszaszorult és Ratko Dimitriev fölszabadult erejével, megduplázott hévvel nekem rontott.
A karinthiai egetverő havasok nehéz vállalkozásai között, midőn egy különösen veszélyes föladatra önként jelentkezőket kerestek, az egész ezred ajánlkozik lelkesen. Az alföld fiai a Dolomit sziklaóriások halálos veszélyeit semmibe se veszik, hogy szorongatott bajtársaik segítségére siethessenek.
A 22 napig tartó harmadik Isonzói csatában a harcterek legvéresebbikében, a Doberdói-fennsíkon, a legelkeseredettebb szuronyküzdelmekben, a pergőtüzek leírhatatlan poklában, halhatatlan vitézséggel állja az olaszok hullámverésszerű hatalmas támadásait és hullahegyek maradnak a szörnyű tusák helyén, de a 39-es minden rohamot keményen kitartva nagy áldozatokkal visszaver, vagy a betört ellenséget újból kiveti állásaikból. A szenvedések netovábbja! De a hajdú hősök nem törődve ezzel, híven és büszkén, emberfölötti áldozatkészséggel teljesítik súlyos föladatukat. Ellentámadásokat láttam, hol a bekötetlen sebesültek utolsó erejüket összeszedve, mindent feledve csatlakoztak a rohamozókhoz, vagy utánuk bicegtek, áthatva az áldozatkészség netovábbjától és résztvettek a kézitusában, csak hogy magyar becsülettel a győzelmet minden áron kivívják. (…)
A háború végéig bárhol találtam a 39-eseket, mindenütt a régi doberdói hősiességgel és hűséggel teljesítették súlyos szent kötelmüket.
Nevük a háborúban magasztos fogalommá lett, mely a magyar dicsőség arany koszorújába számtalan fényes levelet fűzött.
Sok ezer hősi halottjuk előtt, vérző, de büszke szívvel hajtok térdet! Fölmagasztalt emlékük szent nekem és él bennem utolsó leheletemig, mint azon sziklaszilárd hitnek egyik gyökere, hogy ilyen nemzet – akármily gyötrelmes sorscsapások és gonosz igazságtalanságok is sanyargatják – mégis boldogabb jövőre fog ébredni, mert így kívánja az isteni igazságosság.(…)”


Osztrák-magyar waffenrock címkéje

Osztrák-magyar waffenrock címkéjeNépszerű
Beküldőbazsibazsi további képei   Utolsó frissítés2014.10.27. 10:07    
Találatok2590  Hozzászólások36    
Kedves Tagtársak!

A segítségetekre lenne szükségem a képen látható szabócímkén szereplő név azonosításában. Sajnos kifogott rajtam a kézírás. A rendfokozat (hadnagy) és a készítés évszáma (1912) jól olvasható, de a név nem. Vajon mi lehet?

Annyi biztos, hogy egy magyar kiegészítésű közös ezred tisztje volt az illető.

Sajnos csak az 1908-as sematizmusban tudtam keresni (ez az utolsó, ami megvan és elérhető számomra), de pontos találatot nem hozott. Az 1914-esben viszont már biztos ott a megoldás.
Ha valaki ahhoz hozzáfér, örülnék a segítségnek.

A magyar királyi darabont testőrség kapitányának díszruhája

A magyar királyi darabont testőrség kapitányának díszruhájaNépszerű
BeküldőVendégVendég további képei   Utolsó frissítés2014.02.5. 18:09    
Találatok1257  Hozzászólások15    
A kapitány itt beosztás és nem rendfokozatot jelent.

"M.K.74. HONVÉD DANDÁR" - fénykép/levelezőlap

"M.K.74. HONVÉD DANDÁR" - fénykép/levelezőlapNépszerű
BeküldőIverIver további képei   Utolsó frissítés2014.01.16. 15:25    
Találatok774  Hozzászólások4    
... A gyűjteményemben találtam ...

..found this one in my collection...

Osztrák "lomi" katona

Osztrák "lomi" katonaNépszerű
Beküldőcosinusjanoscosinusjanos további képei   Utolsó frissítés2013.06.10. 18:36    
Találatok2144  Hozzászólások7    
Vasárnap a piacon járva egy lomisnál volt kirakva ez, a nagyméretű grafika. Valószinűleg a sógoroktól hozta. Kiváncsi lennék, hogy milyen egységhez tartozott a katona.

"Pózolj órával!"

"Pózolj órával!"Népszerű
BeküldőTMarciTMarci további képei   Utolsó frissítés2013.04.11. 22:45    
Találatok990  Hozzászólások4    
Werndl szuronyos katona, aki feltűnően büszke karórájára.

1-10 sz. képek (az összesen 63 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 » Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project