logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Kis közösségünk Összesen:19

Rendezés:  Cím () Dátum () Népszerűség ()
A képek jelenleg Dátum (új képek elől) szerint vannak rendezve

1-10 sz. képek (az összesen 19 db képből)(1) 2 »A Kitüntetés Fórum szabályzata

A Kitüntetés Fórum szabályzataNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2019.02.20. 8:10    
Találatok2180  Hozzászólások0    
Kedves Tagtársak!
Kérlek Benneteket, hogy az általam mellékelt szabályzatot olvassátok át! Az oldalon most is fent lévő, 2014-es átdolgozott változata.
Meg kellene vitatnunk, hogy szükség van-e főszerkesztőre, vagy szerkesztőket szeretnénk?
Magam szerkesztőkre voksolok, akik önkéntes jelöléssel és a tagság által lesznek megválasztva.
Hivatali idejük egy év.
Azt szeretném, hogy aki érez magában kedvet, elhivatottságot, az előtt nyitva álljon az út.

A KITÜNTETÉS FÓRUM SZABÁLYZATA

HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 17. NAPJÁTÓL

I. A KITÜNTETÉS FÓRUM (a továbbiakban: Fórum) RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA

1.§ A Fórum a magyar és külföldi kitüntetések, jelvények és egyenruhák bemutatásához, a falerisztika, valamint a viselettörténet kutatásához, az ezekhez kapcsolódó cikkek, tanulmányok publikálásához, illetve az e körökhöz kapcsolódó nézetek megvitatásához biztosít virtuális teret
gyűjtők, szakemberek és érdeklődők számára. A Fórum célja mindezen keresztül az ismeretterjesztés és a gyűjtői utánpótlás nevelése.

II. A FÓRUM VEZETÉSE

2.§ (1) A Fórum vezetését adminisztratív jogokkal felruházott tagok (adminisztrátorok), valamint korlátozott adminisztrátori jogokkal felruházott tagok (moderátorok) látják el. (A továbbiakban: Vezetőség)

(2) A Vezetőség tagjait, a szerkesztőket a Fórum tagsága évente választja meg önkéntes jelölés alapján.

(3) Tevékenységük gyakorlása során a Vezetőség tagjai függetlenül és pártatlanul, a Fórum Szabályzatát e minőségükben is betartva kötelesek eljárni.

(4) A Vezetőség döntései nem képezik vita tárgyát.

A Vezetőség hivatali ideje

4.§ A Vezetőség tagjai a tisztséget megválasztásuktól számított egy évig töltik be.

A vezetőségi tagi státusz megszűnése

5.§ A vezetőségi tagi státusz megszűnik

a) a vezetőségi tag halálával,
b) a vezetőségi tag Fórumon való tagságának megszűnésével, vagy megszüntetése esetén,
c) a vezetőségi tag lemondásával,
d) az adminisztratív jogoktól való megfosztással.

A Vezetőség adminisztratív munkájának értékelése

6.§ (1) A Vezetőség vagy tagjai adminisztratív tevékenységének a jelen szabályzattal összefüggő értékelésére a fórum meghatározott témájában minden tagnak lehetősége van. A tag az értékelő véleményét a Vezetőség (vezetőségi tag) szabályzatba ütköző cselekménye, vagy mulasztása pontos megjelölésével jogosult előterjeszteni. A megjelölés akkor minősül pontosnak, ha a kifogásolt magatartás az arra mutató link, vagy az értékelő véleményhez csatolt kép által azonosítható. A pontos megjelölést nem tartalmazó értékelést a Vezetőség jogosult figyelmen kívül hagyni, illetve az értékelő vélemények témájából törölni.

(2) A szabályszerűen előterjesztett értékelő véleményt a Vezetőség köteles megvizsgálni és a tagot az értékelő véleményét tartalmazó hozzászólásban a vizsgálat eredményéről tájékoztatni.

(3) Többször ismétlődő, vagy különösen súlyos szabálysértés esetén a Vezetőség a vezetőségi tagot az adminisztratív jogoktól megfosztja.

A Vezetőség feladat- és hatáskörei

7.§ (1) A Vezetőség főszerkesztői és szerkesztői tisztséget betöltő tagjai
a) ellátják a Fórum működtetésével összefüggő adminisztratív és technikai jellegű feladatokat,
b) alapítják és adományozzák a Fórum kitüntetéseit, az adományozást közzéteszik,
c) képviselik a Fórumot harmadik személyek irányába,
d) ellenőrzik és felügyelik a tagok Fórumon belüli tevékenységét,
e) betartatják a Fórum Szabályzatában foglaltakat.

(2) A Vezetőség moderátori tisztséget betöltő tagjai
a) ellátják a rájuk ruházott adminisztratív és technikai jellegű feladatokat,
b) ellenőrzik és felügyelik a tagok Fórumon belüli tevékenységét,
c) betartatják a Fórum Szabályzatában foglaltakat.

(3) A Vezetőség az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott hatásköreit nem vezetőségi tagra korlátozott mértékben és határozott időre átruházhatja.

8.§ (1) A Fórum Szabályzatának megsértése esetén a Vezetőség az érintett taggal (tagokkal) szemben szankciót alkalmaz. A szükségesség és arányosság követelményének szem előtt tartásával ezek a következők lehetnek:

a) figyelmeztetés,
b) a Szabályzatot sértő megnyilvánulás figyelmeztetés nélküli törlése,
c) határozott időre történő eltiltás,
d) végleges hatályú kitiltás.

(2) A szankciók alkalmazására lehetőség szerint a fentiek által meghatározott rendben kerül sor, ismétlődő, vagy különösen súlyos szabálysértés esetén azonban a fenti sorrendtől a Vezetőség eltérhet, illetve több szankciót együttesen alkalmazhat.

(3) A Vezetőség az a) pont szerinti szankciót privát üzenet formájában alkalmazza, a c), és d) pontok szerinti szankciók alkalmazását az erre hivatott helyen közzéteszi.

III. TAGSÁG LÉTESÍTÉSE ÉS TARTALMA

9.§ (1) A Fórum bárki által látogatható, korlátozott mértékben hozzáférhető, a nem regisztrált látogatók bizonyos, tagsághoz kötött használati lehetőségekkel nem rendelkeznek.
(2) A regisztráció nyilvános, bárki számára elérhető.
(3) A regisztrálással a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Fórum Szabályzatát. A regisztráció befejezésével a látogató taggá válik.
(4) A Fórum lehetőséget biztosít a tagoknak a Fórum tevékenységi körébe illő cikkek és tanulmányok publikálására, valamint érdeklődésre számot tartó hírek megjelentetésére. A Fórum tagjait alanyi jogon illeti meg minden fórumbeli aktivitásban való részvétel lehetősége, a hozzászólás és a privát levelezőrendszer használatának joga.

IV. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

10.§ (1) A tagi viszony megszűnik

a) a tag halálával,
b) a tag regisztrációjának tag általi törlésével,
c) a tag regisztrációjának - inaktivitás miatt - a Vezetőség általi törlésével,
d) végleges hatályú kitiltással.

(2) A Fórum tagja saját regisztrációját bármikor törölheti. A regisztráció önkéntes törlése nem zárja ki, hogy a tag később újra regisztráljon a Fórumon.

(3) A Fórum Vezetősége törölheti a regisztrációját annak a tagnak, aki az évente legalább egyszer elvégzésre kerülő vizsgálatot megelőző két évben nem lépett be a Fórumra. A regisztráció inaktivitás miatti törlése nem zárja ki, hogy a tag később újra regisztráljon a Fórumon.

(4) Végleges hatályú kitiltás esetén a kitiltott nem lehet újra a Fórum tagja. Kitiltott személy új regisztrációja esetén a Fórum Vezetősége a kitiltott regisztrációját figyelmeztetés nélkül törli.

IV. A TAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

11.§ (1) Egy tag csak egyetlen regisztrált azonosítóval rendelkezhet.

(2) A több azonosítóval regisztrált tagokat a Fórum Vezetősége – figyelmeztetést követően – kitiltja a Fórumról.

12.§ (1) A tag saját belátása szerint adja meg a profiljában szereplő adatokat, valamint tölti fel a maga választotta profilképet. A tagok felé a minimális elvárás egy tetszőleges profilkép feltöltése. A megadott adatok, illetve a profilkép nem tartalmazhatnak jogszabályba ütköző, obszcén, szélsőséges, másokat sértő vagy provokáló közlést, szimbólumot. A megadott adatok, illetve a profilkép tekintetében bármilyen felelősség és helytállási kötelezettség a tagot terheli.

(2) A tag aláírásában a Fórum kitüntetéseinek szalagsávsorán kívül egyéb szöveg vagy más adat nem szerepelhet! A szalagsávsor szerepeltetéséről vagy mellőzéséről a tag maga dönt.

13.§ A Fórum használata során a tag a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, valamint a Fórum rendeltetésének és céljának megfelelően köteles eljárni, e körben különösen köteles tiszteletben tartani a többi tag személyét és véleményét.

14.§ A Fórum használata során tilos:
a) a Fórum céljával és rendeltetésével összeegyeztethetetlen,
b) jogszabálysértő,
c) szélsőséges, pártpolitikai vagy
d) diszkriminatív jellegű írások, képanyagok beküldése, illetve a fórumokban, hozzászólásokban ezek megjelenítése, valamint bármilyen típusú, a Fórumon megjelenő közlésben mást sértő, személyeskedő, trágár megfogalmazás megjelenítése.

15.§ (1) A tag felelős a honlapon közzétett írásáért, hozzászólásáért, a beküldött képanyagért, azok hitelességéért és jogtisztaságáért; ezek tekintetében bármilyen felelősség és helytállási kötelezettség a tagot terheli.

(2) Amennyiben a beküldött anyag nem saját forrásból származik, kötelező a forrást feltüntetni!

16.§ (1) A tagok az általuk feltöltött tartalommal szabadon rendelkeznek, e körben hozzászólásaikat módosíthatják, képeiket törölhetik, az általuk indított témák, vagy témakezdő képeik törlését azok hivatkozással való megjelölésével kérhetik a Vezetőségtől.

(2) A Fórum Vezetősége fenntartja a jogot, hogy amennyiben a képek, illetve hozzászólások módosítása, törlése esetén a fórum egységessége sérül, a közlemény, a téma, vagy a hozzászólás (vagy más tagnak a törölt tartalomra adott reakciója) értelmét veszti, a közleményt, témát, hozzászólást a Fórumról törölje.
(3) A Fórumra feltöltött képeket az oldal „Adattárában” a későbbiekben is szerepeltethetjük.

IV. A FÓRUM SZAKMAISÁGA

17.§ A Fórum szakmai vonatkozásokban mindenek előtt a tagok által készített és beküldött anyagokra épül, ugyanakkor bátorítja és támogatja a szakirodalomra történő, kellő bizonyító erejű támaszkodást, s csak a szükséges mértékben veszi tudomásul a kizárólag internetes forrásokból származó anyagokon alapuló címképeket és vitaindítókat.

18.§ A Vezetőség fenntartja magának a jogot, hogy a honlap szakmaiságának és színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében elbírálja a beküldött kép- és írásos anyagokat, felülvizsgálja a hozzászólásokat, továbbá, hogy szükség szerint alakítsa a Fórum struktúráját és egyéb, célszerűnek vélt változtatásokat hajtson végre.

19.§. Az egyes részterületeken folyó szakmai munka színvonalának emelése és jobb összehangolása érdekében a Vezetőség a 6.§ (2) bekezdése értelmében témavezetőket kérhet fel az adott témakörben nagy tapasztalattal rendelkező tagok közül. A témavezetői feladatkör ellátása adminisztratív jogokkal nem jár, de mint közösségi feladatvégzés esik számításba az előmeneteli rendszerben.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

20.§ A Fórum előmeneteli rendszerének, a Fórum kitüntetéseinek leírását külön rendelkezés tartalmazza. A Szabályzatnak ezen járulékos szabályok is részét képezik.

21.§ A jelen Szabályzat 2019. február hó 17. napján lép hatályba.

22.§ Azok a tagok, akik a Szabályzat fenti rendelkezéseit nem fogadják el, törölhetik regisztrációjukat. A regisztrációnak a Szabályzat hatálybalépését követő 30 napon túli fenntartását a Vezetőség úgy értelmezi, hogy a tag a Szabályzatot megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.


Boldog karácsonyt kívánunk!

Boldog karácsonyt kívánunk!Népszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2018.12.23. 9:04    
Találatok1188  Hozzászólások0    
Áldott, békés karácsonyt kívánunk minden Tagtársunknak!
- a Fórum szerkesztősége-

ÚJ HONLAP

ÚJ HONLAPNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2018.12.18. 21:48    
Találatok31117  Hozzászólások155    
KEDVES TAGTÁRSAK!

Az új oldalunk elkészítésének a szerkesztő hozzákezdett. A januári hónapban elkészül a honlap. Ezt megelőzi egy tesztoldal, mely magát a motort teszteli.
A kinézetre több variációt fog ajánlani. Én mutattam neki egyet, amire azt mondta, hogy 2-3 éves, tehát nem a legmodernebb. Erről készült a fenti fotó.
A honlap elkészítéséről számlát fog kiállítani. Az elkészített honlap az alapítók tulajdonává válik.
Jövő év februárjában vagy márciusában tartanunk kell egy Fórum Találkozót. Szükségünk lesz egy, a honlap mögött álló szervezet létrehozására is.

Arra kérlek benneteket, hogy írjátok le, szerintetek miket tartalmazzon a honlap! Mire van igényetek?
Nem szeretném egyedül meghatározni, hogy milyen legyen az oldal. Segítsetek!
Eresszétek szabadon a fantáziátokat! Javasoljatok és megbeszéljük!

December 14-ig beérkezett utalások:

ZAKOA1944 5.000.-

CSIBU 10.000

TAKIKA 3.000

WO3 5.000

CSISI74 10.000

SOMBESZ 10.000

UNMO300 10.000

PANTYELEJ 5.000

TORGO 10.000

MARKGRAF 5.000

MAGYAROS17 10.000

BALOG017 10.000

EJEGYUJTO 10.000

SIMTOM 5.000

GABESZ 10.000

ARTHOSZ 5.000

KOVIBU 10.000

WERWOLF 5.000

ANGUS1967 10.000

SIFTY/INSIGNESLEGION 5.000

ZIPFERS 10.000

LGZ1904 5.000

PUSKIJR 5.000

MONDRIAN 5.000

TMARCI 5.000

ZOLI100 10.000

Képfeltöltések, hozzászólások, kérdések

Képfeltöltések, hozzászólások, kérdésekNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Utolsó frissítés2018.10.27. 22:55    
Találatok1318  Hozzászólások1    
Kedves Tagtársak!
Továbbra is várjuk - ahogy Te is várod !!! - a képfeltöltéseket, hozzászólásokat, és kérdéseket!
Készenléti Rendőrség Csapatmúzeum

Készenléti Rendőrség CsapatmúzeumNépszerű
Beküldőcosinusjanoscosinusjanos további képei   Utolsó frissítés2014.06.28. 15:25    
Találatok3007  Hozzászólások28    
Egy kis szombat délelőtti kikapcsolódás.

Háttér gyűjtemény

Háttér gyűjteményNépszerű
BeküldőManeszManesz további képei   Utolsó frissítés2014.03.2. 23:00    
Találatok3255  Hozzászólások16    
Kedves tagtársak!

Szeretnék kezdeményezni egy kis közösségi megmozdulást. Miután mostanság jobban elkezdtem beleásni magamat a képszerkesztésbe, vettem a bátorságot és egy Feri tagtársunk által átküldött képet felhasználva szerkesztgetni kezdtem. Ennek egyik eredményét láthatjátok a fenti képen.

Szeretnék a tagság által küldött képekből egy háttérsorozatnak beillő képgyűjteményt összerakni (ahol a képeket kisebb-nagyobb mértékben szerkesztem, kis művészi hatást, adva a képekhez), ehhez viszont mindenképp kell a segítségetek! Kérlek titeket küldjetek minél nagyobb felbontású, és élességű képeket (a legjobb a homogén hátterű kép, de akár természetes mintán készült képek is hasznosak!). Természetesen az eredmény megosztásra kerül a tagsággal!
A később elkészült képeket egy online galériában fogom tárolni, ahonnan szabadon le lehet őket tölteni, ugyanis a háttérnek való képek nagyon széttolnák az oldalt, de kis képekként lesz link róluk.

Köszönettel, Manesz

A Nautica kiállítás Füleken

A Nautica kiállítás FülekenNépszerű
Beküldőuskokuskok további képei   Utolsó frissítés2014.02.8. 18:30    
Találatok2210  Hozzászólások9    
Tegnap délután volt a megnyitója a Nautica c. kiállításomnak Füleken a Városi Honismereti Múzeumban.
Néhány fotót teszek majd fel még hozzászólásban is.
Aki esetleg nógrádi, könnyen átruccanhat.

A Kitüntetés Fórum tablója - 2013. 09. 24.

A Kitüntetés Fórum tablója - 2013. 09. 24.Népszerű
BeküldőVendégVendég további képei   Utolsó frissítés2013.09.24. 17:27    
Találatok2982  Hozzászólások8    

A Kitüntetés Fórum V. Országos Találkozója

A Kitüntetés Fórum V. Országos TalálkozójaNépszerű
BeküldőVendégVendég további képei   Utolsó frissítés2013.09.22. 16:38    
Találatok4689  Hozzászólások59    

A jelvényünk - Megtörtént az első pótrendelés!

A jelvényünk - Megtörtént az első pótrendelés!Népszerű
BeküldőVendégVendég további képei   Utolsó frissítés2013.08.6. 8:14    
Találatok9545  Hozzászólások110    
A mai napon átvettem a jelvényeket. S mivel ez volt a második gyártás, már van változatunk ... Hét-hét darab mindkét jelvénynél.

1-10 sz. képek (az összesen 19 db képből)(1) 2 » Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project