logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Feri Összesen:270

Rendezés:  Cím () Dátum () Népszerűség ()
A képek jelenleg Dátum (új képek elől) szerint vannak rendezve

1-10 sz. képek (az összesen 270 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 »Tengerész kitüntetései

Tengerész kitüntetéseiÚjNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaOsztrák-Magyar Monarchia    Utolsó frissítés2017.06.27. 19:55    
Találatok195  Hozzászólások9    
Tisztelt Tagtársak!
Egy érdekes levelet kaptam a napokban. A dédapáról, Zaccaria Ferencről (Francesco Zaccaria) szeretne információkat szerezni a leszármazott. Egyetlen dokumentum maradt fent, melyben Arany Érdemkeresztet kapott.
Milyen kitüntetéseket nyert el a dédapa? Van-e más információnk róla?
Köszönettel várjuk segítségeteket!

Thaly Kálmán török kitüntetése

Thaly Kálmán török kitüntetéseÚjNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaKülföldi kitüntetések    Utolsó frissítés2017.06.24. 23:52    
Találatok155  Hozzászólások3    
A múzeumok éjszakáján fotóztam a Déri Múzeumban.

Légoltalmi Jelvény

Légoltalmi JelvényÚjNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaHorthy-korszak    Utolsó frissítés2017.06.24. 15:59    
Találatok185  Hozzászólások5    
119.490 eln. 35. — 1944. számú körrendelet.
Légoltalmi jelvények rendszeresítése tárgyában
1. §
A légoltalom szervezése, fejlesztése és népszerűsítése érdekében önként, vagy hivatásból folyóan legalább egy éven át eredményes és hasznos tevékenységet kifejtők, valamint egy éven át kifogástalan légoltalmi szolgálatot teljesítők, úgyszintén azok részére akik légitámadás alatt, vagy után mentési munkálatokban, tűzoltásban, sérültek ellátásában, fel nem robbant bombák, aknák stb. közömbösítésében legalább egy alkalommal önfeláldozóan és hathatósan közreműködtek, légoltalmi jelvényt rendszeresítek.
2. §
A légoltalmi jelvény oxidált alumíniumból készített 60 milliméter átmérőjű, görbített szárú, bevágott élű kereszt alapjára helyezett, légitámadást szimbolizáló rajzú pajzs, amely jobbról tölgy, balról olajággal van övezve. A pajzson egy szárnyait széttáró sas pihen, felette szalagdíszen „LÉGOLTALOMÉRT" felírással.
3. §
A légoltalmi jelvény nemre és korra való tekintet nélkül feddhetetlen előéletű katonai és polgári személynek adományozható. Az 1942:XIV. tc. 3. § (3) bekezdése értelmében zsidónak tekintendő személyek légoltalmi jelvényt nem nyerhetnek.
4. §
A légoltalmi jelvényt a honvédelmi miniszter adományozza.
Adományozásra javaslatot tehetnek:
a) városok és községek légoltalmi vezetői és parancsnokai,
b) Hadtest (kerületi) légoltalmi parancsnokok,
c) a Légoltalmi Liga Országos Elnöksége, területi felügyelői, budapesti főkörzetvezetői,
d) az Országos Tűzrendészeti Felügyelő és
e) az Országos Légoltalmi Parancsnok.
A javaslatokat szolgálati úton a honvédelmi miniszterhez (VI. légvédelmi és légoltalmi csoportfőnökséghez) kell felterjeszteni.
5. §
A légoltalmi jelvény visszamenőleges hatállyal is odaítélhető (kivételes és igen érdemes esetekben) olyan személyek részére, akik a feltételeknek a jelvény rendszeresítése előtt már megfeleltek.
6. §
A jelvény adományozásáról és viselés ének jogosultságáról a m. kir. honvédelmi minisztérium (VI. Csf.) „Igazolvány"-t ad k i. Az igazolvány az ellátott, ill. viselésre jogosult nevén és személyi adatain kívül az adományozó miniszteri rendelet számát és keltét is tartalmazza, hátlapján pedig a viselésre vonatkozó előírásokat tünteti fel.
7. §
A légoltalmi jelvény az odaítélés után ármegtérítés nélkül az igényjogosult tulajdonába megy át.
8. §
A légoltalmi jelvényt a nők és férfiak egyenruhán, valamint ünnepélyes alkalmakkor a polgári ruha jobb mellének közepén a 2. §-ban előírt alakban viselhetik.
Magánalkalmakkor kisebbített alakban (en miniaturé) férfiak a polgári ruha baloldali gomblyukában, nők a bal mell felett is viselhetik.
1944. május hó 19.


50.773/eln. 8. e. — 1944. számú körrendelet.
Légoltalmi Jelvény viselése és az adományozás előjegyzése
Az 1944. évi 26. sz. H. K.-(Szab. rend.)ben közzétett 119.490/eln. 35. — 1944. számú körrendelettel kapcsolatban az alábbiakat rendelem el:
1. A Légoltalmi Jelvényt a Sportügyességi Jelvény felett elhelyezve kell viselni.
2. A Légoltalmi Jelvény adományozását állományilag kell kezelni és az összes személyi és erkölcsi okmányokon elő kell jegyezni. Tiszteknél (hasonlóállásúaknál) a minősítési táblázat „Különleges készségei és hajlamai" című rovatába ugyancsak be" kell vezetni.
Jelen rendeletemet az 1944- évi 26. sz. H. K-(Szab. rend.)ben közzétett 119.490/ eln. 35. — 1944. sz. körrendeletnél elő kell jegyezni, továbbá az A—7—3. jelzésű Tiszti Minősítési Szabályzathoz kiadott Emlékeztető 9. oldalának utolsó bekezdésénél kivonatban kell elhelyezni.
Budapest, 1944. évi augusztus hó 5-én.


Monarchiás egyenruhák 8.

Monarchiás egyenruhák 8.Új
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaOsztrák-Magyar Monarchia    Utolsó frissítés2017.06.22. 16:09    
Találatok62  Hozzászólások0    
Tábornokok és vezérkar


Patrióta gyűrű

Patrióta gyűrűNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaÉrdekességek, furcsaságok    Utolsó frissítés2017.06.21. 20:07    
Találatok231  Hozzászólások2    
Minap sikerült megvennem ezt a szépséget.

MÉR gyártójel

MÉR gyártójelNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaHorthy-korszak    Utolsó frissítés2017.06.19. 22:45    
Találatok127  Hozzászólások0    
Kedves Tagtársak!
Gyűjtőtársunk kért segítséget ennek a gyártójelnek az azonosításában. A MÉR Nagykeresztjének csillagán, a tűben található.
Felismeri valamelyikőtök?

Monarchiás egyenruhák 7.

Monarchiás egyenruhák 7.
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaOsztrák-Magyar Monarchia    Utolsó frissítés2017.06.18. 21:47    
Találatok95  Hozzászólások0    
Gyalogság


Ki lehet ő?

Ki lehet ő?Népszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaHorthy-kor    Utolsó frissítés2017.06.15. 21:03    
Találatok184  Hozzászólások4    

Hadirokkant jelvény

Hadirokkant jelvényNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaJelvények, érmek, kitűzők 1945 előtt    Utolsó frissítés2017.06.10. 13:08    
Találatok345  Hozzászólások8    
A hadirokkant jelvény alapszabályai

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a nemzet kegyeletes hálájára érdemessé vált azon egyének, akik társadalmi megbecsülésének és tiszteletének előmozdítása céljából, akik a világháborúban vagy az azt követő gyászos emlékezetű forradalmak idején hazafias kötelességük teljesítése közben a hazáért testi épségüket áldozták, a m. kir. kormány előterjesztésére 1931. évi március hó 31. napján kelt magas elhatározásával Hadirokkant jelvényt alapítani és erre nézve a következő rendelkezéseket jóváhagyni méltóztatott.
1.§

A Hadirokkant jelvényt Magyarország Főméltóságú kormányzója a volt és jelenleg is hivatásos katonai egyének részére pedig a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszternek a minisztertanács hozzájárulásával előterjesztésére adományozza.
2.§

A Hadirokkant jelvény aranyozott fémből készült és 22 mm. Átmérőjű, a magyar Szent Korona képmásával díszített babérkoszorúval övezett „H. R.” betű, amely a sebesültek érmével rendelkező hadirokkantaknál a sebesültek érmének szalagjára, egyéb rokkantaknál pedig a háborús emlékérem szalagjára erősítendő.
3.§
A Hadirokkant jelvényre igénnyel bírnak: akik a világháború idején, mint a volt fegyveres erő tagjai megsebesültek és ezen sebesülésük, vagy háborús katonai szolgálatuk ideje alatt önhibájukon kívül szerzett betegségük következtében, -úgyszintén azok, akik az úgynevezett tanácsköztársaságot támadó ellenforradalomban vagy az ezt követő időkben vettek részt, mint valamelyik fegyveres csoport tagjai és a harcban vagy a rémuralom fogságában szerzett sérülések vagy betegségük következtében – egészségükben maradandóan károsultak és keresetképességükben legalább 25%-kal csökkentek, amennyiben szabadság vagy hivatalvesztés büntetést kiszabó bírói ítélet hatálya alatt nem állnak.

4.§
A jelvénnyel való részesítés hatálya alól ki vannak zárva: mindazok, akik a 3.§-ban felsorolt feltételeknek nem felelnek meg.
Ki vannak zárva azok az egyének is, akiknek hadifogságba jutása, illetve a fogság alatti, vagy a forradalmak idején tanúsított magatartása az illetékes hatóságok által „nem igazoltnak” minősítetett.
Nem ítélhető oda a Hadirokkant jelvény azon nem hivatásos katonai állományból származó hadirokkantak részére sem, akik az úgynevezett vörös hadseregben teljesített szolgálatuk ideje alatt váltak rokkanttá, még az esetben sem, ha részükre a hadirokkant ellátásba való felvételt a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter kivételesen engedélyezte is.

5.§
A Hadirokkant jelvény tulajdonosának elhalálozása esetén az örökösök tulajdonában marad.

6.§
A Hadirokkant jelvény csak a 2.§-ban leírt rendszeresített alakban és kiállításban, magánalkalmakkor azonban kisebbített alakban (en miniature) is viselhető.

7.§
A jelvény adományozásának megtörténtét és viselésének jogosultságát a m. kir. honvédelmi, illetve a a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter „Igazolvány” kiállítása által hitelesíti.

8.§
Csakis az előírásnak megfelelő jelvény viselhető.
9.§
A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Hadirokkant jelvényre szintén alkalmazást nyernek.
A Hadirokkant jelvény fenti szabályait jóváhagyom.
Kelt Budapesten, 1931. évi március hó 31-én.
Horthy s. k.
Bethlen István s.k.

Testőr

TestőrNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Kategória1. Habsburg-korszak (-1918)    Utolsó frissítés2017.06.10. 9:31    
Találatok322  Hozzászólások3    

1-10 sz. képek (az összesen 270 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 » Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project