logo
 Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
 Főmenü

Főkategória : Feri Összesen:471

Rendezés:  Cím () Dátum () Népszerűség ()
A képek jelenleg Dátum (új képek elől) szerint vannak rendezve

1-10 sz. képek (az összesen 471 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 »Kitüntetések és jelvények azonosítása

Kitüntetések és jelvények azonosításaNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaOsztrák-Magyar Monarchia    Utolsó frissítés2019.03.18. 9:30    
Találatok2825  Hozzászólások4    
Kedves Tagtársak!
A mai napon kaptam ezt a fotót. Segítségeteket kérem a jelvény, bojt és a kitüntetések azonosításában!

A Kitüntetés Fórum szabályzata

A Kitüntetés Fórum szabályzataNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaKis közösségünk    Utolsó frissítés2019.02.20. 8:10    
Találatok2106  Hozzászólások0    
Kedves Tagtársak!
Kérlek Benneteket, hogy az általam mellékelt szabályzatot olvassátok át! Az oldalon most is fent lévő, 2014-es átdolgozott változata.
Meg kellene vitatnunk, hogy szükség van-e főszerkesztőre, vagy szerkesztőket szeretnénk?
Magam szerkesztőkre voksolok, akik önkéntes jelöléssel és a tagság által lesznek megválasztva.
Hivatali idejük egy év.
Azt szeretném, hogy aki érez magában kedvet, elhivatottságot, az előtt nyitva álljon az út.

A KITÜNTETÉS FÓRUM SZABÁLYZATA

HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 17. NAPJÁTÓL

I. A KITÜNTETÉS FÓRUM (a továbbiakban: Fórum) RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA

1.§ A Fórum a magyar és külföldi kitüntetések, jelvények és egyenruhák bemutatásához, a falerisztika, valamint a viselettörténet kutatásához, az ezekhez kapcsolódó cikkek, tanulmányok publikálásához, illetve az e körökhöz kapcsolódó nézetek megvitatásához biztosít virtuális teret
gyűjtők, szakemberek és érdeklődők számára. A Fórum célja mindezen keresztül az ismeretterjesztés és a gyűjtői utánpótlás nevelése.

II. A FÓRUM VEZETÉSE

2.§ (1) A Fórum vezetését adminisztratív jogokkal felruházott tagok (adminisztrátorok), valamint korlátozott adminisztrátori jogokkal felruházott tagok (moderátorok) látják el. (A továbbiakban: Vezetőség)

(2) A Vezetőség tagjait, a szerkesztőket a Fórum tagsága évente választja meg önkéntes jelölés alapján.

(3) Tevékenységük gyakorlása során a Vezetőség tagjai függetlenül és pártatlanul, a Fórum Szabályzatát e minőségükben is betartva kötelesek eljárni.

(4) A Vezetőség döntései nem képezik vita tárgyát.

A Vezetőség hivatali ideje

4.§ A Vezetőség tagjai a tisztséget megválasztásuktól számított egy évig töltik be.

A vezetőségi tagi státusz megszűnése

5.§ A vezetőségi tagi státusz megszűnik

a) a vezetőségi tag halálával,
b) a vezetőségi tag Fórumon való tagságának megszűnésével, vagy megszüntetése esetén,
c) a vezetőségi tag lemondásával,
d) az adminisztratív jogoktól való megfosztással.

A Vezetőség adminisztratív munkájának értékelése

6.§ (1) A Vezetőség vagy tagjai adminisztratív tevékenységének a jelen szabályzattal összefüggő értékelésére a fórum meghatározott témájában minden tagnak lehetősége van. A tag az értékelő véleményét a Vezetőség (vezetőségi tag) szabályzatba ütköző cselekménye, vagy mulasztása pontos megjelölésével jogosult előterjeszteni. A megjelölés akkor minősül pontosnak, ha a kifogásolt magatartás az arra mutató link, vagy az értékelő véleményhez csatolt kép által azonosítható. A pontos megjelölést nem tartalmazó értékelést a Vezetőség jogosult figyelmen kívül hagyni, illetve az értékelő vélemények témájából törölni.

(2) A szabályszerűen előterjesztett értékelő véleményt a Vezetőség köteles megvizsgálni és a tagot az értékelő véleményét tartalmazó hozzászólásban a vizsgálat eredményéről tájékoztatni.

(3) Többször ismétlődő, vagy különösen súlyos szabálysértés esetén a Vezetőség a vezetőségi tagot az adminisztratív jogoktól megfosztja.

A Vezetőség feladat- és hatáskörei

7.§ (1) A Vezetőség főszerkesztői és szerkesztői tisztséget betöltő tagjai
a) ellátják a Fórum működtetésével összefüggő adminisztratív és technikai jellegű feladatokat,
b) alapítják és adományozzák a Fórum kitüntetéseit, az adományozást közzéteszik,
c) képviselik a Fórumot harmadik személyek irányába,
d) ellenőrzik és felügyelik a tagok Fórumon belüli tevékenységét,
e) betartatják a Fórum Szabályzatában foglaltakat.

(2) A Vezetőség moderátori tisztséget betöltő tagjai
a) ellátják a rájuk ruházott adminisztratív és technikai jellegű feladatokat,
b) ellenőrzik és felügyelik a tagok Fórumon belüli tevékenységét,
c) betartatják a Fórum Szabályzatában foglaltakat.

(3) A Vezetőség az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott hatásköreit nem vezetőségi tagra korlátozott mértékben és határozott időre átruházhatja.

8.§ (1) A Fórum Szabályzatának megsértése esetén a Vezetőség az érintett taggal (tagokkal) szemben szankciót alkalmaz. A szükségesség és arányosság követelményének szem előtt tartásával ezek a következők lehetnek:

a) figyelmeztetés,
b) a Szabályzatot sértő megnyilvánulás figyelmeztetés nélküli törlése,
c) határozott időre történő eltiltás,
d) végleges hatályú kitiltás.

(2) A szankciók alkalmazására lehetőség szerint a fentiek által meghatározott rendben kerül sor, ismétlődő, vagy különösen súlyos szabálysértés esetén azonban a fenti sorrendtől a Vezetőség eltérhet, illetve több szankciót együttesen alkalmazhat.

(3) A Vezetőség az a) pont szerinti szankciót privát üzenet formájában alkalmazza, a c), és d) pontok szerinti szankciók alkalmazását az erre hivatott helyen közzéteszi.

III. TAGSÁG LÉTESÍTÉSE ÉS TARTALMA

9.§ (1) A Fórum bárki által látogatható, korlátozott mértékben hozzáférhető, a nem regisztrált látogatók bizonyos, tagsághoz kötött használati lehetőségekkel nem rendelkeznek.
(2) A regisztráció nyilvános, bárki számára elérhető.
(3) A regisztrálással a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Fórum Szabályzatát. A regisztráció befejezésével a látogató taggá válik.
(4) A Fórum lehetőséget biztosít a tagoknak a Fórum tevékenységi körébe illő cikkek és tanulmányok publikálására, valamint érdeklődésre számot tartó hírek megjelentetésére. A Fórum tagjait alanyi jogon illeti meg minden fórumbeli aktivitásban való részvétel lehetősége, a hozzászólás és a privát levelezőrendszer használatának joga.

IV. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

10.§ (1) A tagi viszony megszűnik

a) a tag halálával,
b) a tag regisztrációjának tag általi törlésével,
c) a tag regisztrációjának - inaktivitás miatt - a Vezetőség általi törlésével,
d) végleges hatályú kitiltással.

(2) A Fórum tagja saját regisztrációját bármikor törölheti. A regisztráció önkéntes törlése nem zárja ki, hogy a tag később újra regisztráljon a Fórumon.

(3) A Fórum Vezetősége törölheti a regisztrációját annak a tagnak, aki az évente legalább egyszer elvégzésre kerülő vizsgálatot megelőző két évben nem lépett be a Fórumra. A regisztráció inaktivitás miatti törlése nem zárja ki, hogy a tag később újra regisztráljon a Fórumon.

(4) Végleges hatályú kitiltás esetén a kitiltott nem lehet újra a Fórum tagja. Kitiltott személy új regisztrációja esetén a Fórum Vezetősége a kitiltott regisztrációját figyelmeztetés nélkül törli.

IV. A TAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

11.§ (1) Egy tag csak egyetlen regisztrált azonosítóval rendelkezhet.

(2) A több azonosítóval regisztrált tagokat a Fórum Vezetősége – figyelmeztetést követően – kitiltja a Fórumról.

12.§ (1) A tag saját belátása szerint adja meg a profiljában szereplő adatokat, valamint tölti fel a maga választotta profilképet. A tagok felé a minimális elvárás egy tetszőleges profilkép feltöltése. A megadott adatok, illetve a profilkép nem tartalmazhatnak jogszabályba ütköző, obszcén, szélsőséges, másokat sértő vagy provokáló közlést, szimbólumot. A megadott adatok, illetve a profilkép tekintetében bármilyen felelősség és helytállási kötelezettség a tagot terheli.

(2) A tag aláírásában a Fórum kitüntetéseinek szalagsávsorán kívül egyéb szöveg vagy más adat nem szerepelhet! A szalagsávsor szerepeltetéséről vagy mellőzéséről a tag maga dönt.

13.§ A Fórum használata során a tag a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, valamint a Fórum rendeltetésének és céljának megfelelően köteles eljárni, e körben különösen köteles tiszteletben tartani a többi tag személyét és véleményét.

14.§ A Fórum használata során tilos:
a) a Fórum céljával és rendeltetésével összeegyeztethetetlen,
b) jogszabálysértő,
c) szélsőséges, pártpolitikai vagy
d) diszkriminatív jellegű írások, képanyagok beküldése, illetve a fórumokban, hozzászólásokban ezek megjelenítése, valamint bármilyen típusú, a Fórumon megjelenő közlésben mást sértő, személyeskedő, trágár megfogalmazás megjelenítése.

15.§ (1) A tag felelős a honlapon közzétett írásáért, hozzászólásáért, a beküldött képanyagért, azok hitelességéért és jogtisztaságáért; ezek tekintetében bármilyen felelősség és helytállási kötelezettség a tagot terheli.

(2) Amennyiben a beküldött anyag nem saját forrásból származik, kötelező a forrást feltüntetni!

16.§ (1) A tagok az általuk feltöltött tartalommal szabadon rendelkeznek, e körben hozzászólásaikat módosíthatják, képeiket törölhetik, az általuk indított témák, vagy témakezdő képeik törlését azok hivatkozással való megjelölésével kérhetik a Vezetőségtől.

(2) A Fórum Vezetősége fenntartja a jogot, hogy amennyiben a képek, illetve hozzászólások módosítása, törlése esetén a fórum egységessége sérül, a közlemény, a téma, vagy a hozzászólás (vagy más tagnak a törölt tartalomra adott reakciója) értelmét veszti, a közleményt, témát, hozzászólást a Fórumról törölje.
(3) A Fórumra feltöltött képeket az oldal „Adattárában” a későbbiekben is szerepeltethetjük.

IV. A FÓRUM SZAKMAISÁGA

17.§ A Fórum szakmai vonatkozásokban mindenek előtt a tagok által készített és beküldött anyagokra épül, ugyanakkor bátorítja és támogatja a szakirodalomra történő, kellő bizonyító erejű támaszkodást, s csak a szükséges mértékben veszi tudomásul a kizárólag internetes forrásokból származó anyagokon alapuló címképeket és vitaindítókat.

18.§ A Vezetőség fenntartja magának a jogot, hogy a honlap szakmaiságának és színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében elbírálja a beküldött kép- és írásos anyagokat, felülvizsgálja a hozzászólásokat, továbbá, hogy szükség szerint alakítsa a Fórum struktúráját és egyéb, célszerűnek vélt változtatásokat hajtson végre.

19.§. Az egyes részterületeken folyó szakmai munka színvonalának emelése és jobb összehangolása érdekében a Vezetőség a 6.§ (2) bekezdése értelmében témavezetőket kérhet fel az adott témakörben nagy tapasztalattal rendelkező tagok közül. A témavezetői feladatkör ellátása adminisztratív jogokkal nem jár, de mint közösségi feladatvégzés esik számításba az előmeneteli rendszerben.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

20.§ A Fórum előmeneteli rendszerének, a Fórum kitüntetéseinek leírását külön rendelkezés tartalmazza. A Szabályzatnak ezen járulékos szabályok is részét képezik.

21.§ A jelen Szabályzat 2019. február hó 17. napján lép hatályba.

22.§ Azok a tagok, akik a Szabályzat fenti rendelkezéseit nem fogadják el, törölhetik regisztrációjukat. A regisztrációnak a Szabályzat hatálybalépését követő 30 napon túli fenntartását a Vezetőség úgy értelmezi, hogy a tag a Szabályzatot megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.


FEJLÉC PÁLYÁZAT

FEJLÉC PÁLYÁZATNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaÉrdekességek, furcsaságok    Utolsó frissítés2019.02.13. 8:10    
Találatok4715  Hozzászólások26    
Kedves Tagtársak!

Az új oldalon szükségünk van egy remek fejlécre. Arra kérlek Benneteket, hogy tervezzetek és osszátok meg velünk!

A fejléc méreteinek 1170x137 pixelesnek kell lennie.
Két javaslatunk van már: az egyik a fenti képen látható, a másik itt:


Fejérváry Jubileumi Bronzérem

Fejérváry Jubileumi BronzéremNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaHabsburg-korszak    Utolsó frissítés2019.01.25. 20:48    
Találatok1668  Hozzászólások0    
Báró Fejérváry Géza (1833-1914) miniszterelnök és a legjobban kitüntetett magyar katonatiszt volt. Családi hagyományai is erre a pályára ösztönözték, hiszen édesapja, Fejérváry József (1797-1859) királyi altábornagy volt.

Fejérváry Géza a bécsújhelyi katonai akadémián végzett, 1851-ben hadnagy lett. Az 1859. június 24-én Solferino és San Martino környékén zajlott csatában tanúsított hősies magatartásáért századosként még 1859-ben megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét, majd 1862-ben osztrák, 1875-ben magyar bárói címmel jutalmazta az uralkodó. 1864-ben a dánok ellen harcolt a schleswig-holsteini háborúban. 1865-től őrnagy és Ferenc József  egyik szárnysegédje lett. Részt vett az 1866-os porosz háborúban.
1868-ban alezredes a monarchia közös hadseregében, majd a honvédségbe ment át. Hamarosan minisztériumi államtitkár, 1884-től 1903-ig honvédelmi miniszter, majd 1904-től táborszernagyi rendfokozatban a magyar királyi darabont testőrség első parancsnoka lett. 1886-tól parlamenti képviselő, majd később (érdemei elismeréséül még korábban kapott) felsőházi székébe foglalt helyet, melynek haláláig tagja maradt.
Közel egy évig Magyarország miniszterelnöke volt. Az 1905. január végén tartott országgyűlési választásokon a kiegyezés óta először vereséget szenvedett a kormánypárt, Tisza István azonnal lemondott, de az ellenzéki követelések elfogadhatatlanok voltak I. Ferenc József király számára. Az uralkodó bizalmasát, Fejérváry bárót bízta meg a kormányalakítással, melyet csak "darabont kormányként" emlegettek az ellenzékiek. A parlamentben nem kapta meg a bizalmat, ami miatt természetesen lemondott. A király azonban nem fogadta el lemondását, és hivatalában kellett maradnia.
A Wekerle-kormány megalakulását követően az egyenes jellemű, gavallérosan elegáns, szókimondó tábornok visszatérhetett a Darabont Testőrség élére. 1912. december 13-ától 1914. április 25-én bekövetkezett haláláig a Bécsben állomásozó magyar királyi Nemesi Testőrség parancsnoka volt.
1896-tól 1914-ig a Mária Terézia Rend kancellárja volt, 1906–1914 között pedig a Rend egyetlen élő lovagja. 1908-ban gyalogsági tábornokká és a cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred tulajdonosává nevezték ki. Fejérváry Géza 1909-ben, a Mária Terézia Rend lovagkeresztje elnyerésének 50. évfordulóján rendjelvényéhez megkapta az uralkodótól a gyémántdíszítményt.

I. Ferenc József figyelmének és elismerésének újabb megnyilvánulása 1911-ben érte. A tábornok szolgálati idejének 60. évfordulója alkalmából I. Ferenc József emlékérmet veretett és ennek egy példányát aranyból Fejérvárynak személyesen átnyújtotta. Az érem készíttetését a Mária Terézia Katonai Rend irodája kezdeményezte, és az uralkodó hagyta jóvá. Az érem a rendiroda költségén készült, és az ünnepeltnek szánt arany kivitel mellett összesen egy ezüst és 88 bronz példányt vertek belőle. Az érem 90,2 milliméter átmérőjű. Az ezüstérmet az uralkodó, a bronzérmeket Habsburg főhercegek, magas beosztású tábornokok, néhány bécsi közgyűjtemény és a Fejérváry család tagjai kapták.

Az érem tervezésével és gyártásával Rudolf Marschallt (1873–1967), a híres bécsi művészt bízták meg. A kétoldalas érem előlapján Fejérváry mellképe látható magyar tábornoki egyenruhában, kitüntetésekkel. A körirat szövege: G · D · I · FHRN · v · FEJÉRVÁRY ZVM 60 JAHR · DIENSTJUBILÄVM / 14 · AVG · 1911. Bal válla fölött: FRANZ / JOSEPH / · I · utal az adományozóra. A jobb váll fölött az R · MARSCHALL felirat a művészt jelöli.

A hátoldalon Fejérváry lovas képe látható a csatamezőn, az előtérben ágyúkkal. Az alsó szelvényben a SAN MARTINO 24. JVNI 1859 felirat arra a csatára emlékeztet, amelyben tanúsított vitézi helytállásáért megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét.
A Fejérváry Jubileumi Érem – exkluzív jellege és korlátozott példányszáma ellenére – inkább emléktárgynak, mint hivatalos kitüntetésnek tekinthető.A Fejérváry Jubileumi Emlékérem adományozottjainak tervezett jegyzéke, 1911

Arany:

Fejérváry Géza báró, gyalogsági tábornok

Ezüst:

Ő császári és királyi apostoli Felsége

Bronz:

Ferenc Ferdinánd főherceg

Lajos Viktor főherceg

Lipót Szalvátor főherceg

Frigyes főherceg

Jenő főherceg

Rainer főherceg

Ferenc Szalvátor főherceg

Károly István főherceg

Ferdinánd főherceg

József Ferdinánd Szalvátor főherceg

József főherceg

Péter Ferdinánd Szalvátor főherceg

Lajos Szalvátor főherceg

Károly Ferenc József főherceg

Henrik Ferdinánd főherceg

Károly Albrecht főherceg

Őfelsége két főhadsegédje [Eduard Paar gróf, lovassági tábornok és Arthur Bolfras báró, gyalogsági tábornok] (2 db érem)

A Vezérkar főnöke [Franz Conrad von Hötzendorf báró, gyalogsági tábornok]

Klobučar Vilmos báró, lovassági tábornok, a m. kir. Honvédség főparancsnoka

Oskar Potiorek táborszernagy, hadsereg-felügyelő

Liborius Frank lovag, gyalogsági tábornok, hadsereg-felügyelő

Alfréd, Montenuovo hercege, a testőrségek ezredese

Friedrich Beck gróf, gyalogsági tábornok, a cs. kir. 1. Alabárdos Testőrség kapitánya

Eszterházy Alajos herceg, lovassági tábornok, a m. kir. Nemesi Testőrség kapitánya

Carl Auersperg gróf, lovassági tábornok, a cs. kir. Darabont Testőrség kapitánya, valamint a cs. és kir. testőr gyalogszázad parancsnoka

Alexander Üxküll-Gyllenband gróf, lovassági tábornok, cs. és kir. testőr lovasszázad kapitánya

Hubert Czibulka báró, gyalogsági tábornok, a cs. kir. 1. Alabárdos Testőrség alkapitánya

Josef Gaudernak báró, lovassági tábornok, a m. kir. Nemesi Testőrség alkapitánya

Birodalmi hadügyminiszter [Franz Schönaich báró, gyalogsági tábornok]

Cs. kir. honvédelmi miniszter [Friedrich Georgi báró, altábornagy]

M. kir. honvédelmi miniszter [Hazai Samu báró, altábornagy]

A cs. és kir. Haditengerészet parancsnoka [Rudolf Montecuccoli gróf, tengernagy]

Cs. és kir. lovassági főfelügyelő [Rudolf Brudermann lovag, lovassági tábornok]

Apostoli tábori vikárius [dr. Belopotoczky Kálmán]

16 hadtestparancsnok (16 db érem)

Eugen Albori báró, gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok

Carl Schikofsky gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok

Carl Fanta gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok

A cs. és kir. vártüzérség felügyelője [Theodor Tengler altábornagy]

Cs. és kir. műszaki főfelügyelő [Blénesi Sándor vezérőrnagy]

A bécsi Hadilevéltár igazgatója [Emil Woinovich báró, gyalogsági tábornok]

A Legfelsőbb Ügyészség elnöke [Friedrich von Jihn táborszernagy]

Alexander Krobatin lovag, táborszernagy [a cs. és kir. Hadügyminisztérium csoportfőnöke]

Jahl Gusztáv táborszernagy [korábban a m. kir. Honvédség főparancsnokának helyettese]

Heinrich Rupprecht von Virtsolog altábornagy [korábban a m. kir. IV. honvédkerület parancsnoka]

Hadilevéltár, Bécs

Hadsereg-múzeum, Bécs

A Wiener Neustadt-i Katonai Akadémia (Theresianum)

Cs. és kir. 46. gyalogezred

M. kir. Darabont Testőrség

A Fejérváry család tagjai: egy fiú, három lány (4 db érem)

A Mária Terézia Katonai Rend kancelláriájának hivatalnokai (3 db érem)

A Mária Terézia Katonai Rend kincstára

Cs. és kir. vonat főfelügyelő [Eduard Feigl altábornagy]

Cs. és kir. pótlovazási főfelügyelő [Bacsák Zsigmond altábornagy]

A cs. és kir. katonai nevelő- és képzőintézetek főfelügyelője [Franz Rohr altábornagy]

A hadtest tiszti iskolák főfelügyelője [Alfred Hausenblas altábornagy]

Cs. és kir. utász főfelügyelő [Emil Reinold vezérőrnagy]

M. kir. és cs. kir. honvéd lovassági felügyelők [Hauer Lipót báró, altábornagy és Carl Véver báró, altábornagy] (2 db érem)

M. kir. és cs. kir. csendőrségi felügyelők [Carl Ziegler vezérőrnagy és Michael Tišljar báró, altábornagy] (2 db érem)

A Katonai Főügyészség elnöke [Eduard von Gangl altábornagy]

A cs. és kir. Műszaki Katonai Bizottság elnöke [Viktor von Zednik altábornagy]

Maximilian Orsini und Rosenberg gróf, altábornagy [Rainer főherceg főudvarmestere]

Lónyay Albert gróf, altábornagy [Őfelsége főpálcamestere]

Klobučar Viktor altábornagy [korábban a m. kir. VI. honvédkerület parancsnoka]

Benda Adalbert altábornagy [krakkói erődparancsnok]


(A levéltári forrásokban két névjegyzék szerepel, amelyek nem fedik teljesen egymást. A fenti névsor a véglegesnek tekinthető, teljesebb jegyzék. A szögletes zárójelben olvasható pontosítások, kiegészítések eredetileg nem találhatóak a forrásban.)

Báró Fejérváry Géza Bécsben halt meg és ott temették el. A tábornok az uralkodóhoz való hűsége mellett mindvégig megőrizte magyarságát. Ma is szépen ápolt sírját hatalmas sziklatömb őrzi, amelynek tetején bronzból öntött turulmadár látható, karmai közt karddal. A sírkövön magyar felirat őrzi emlékét.
A teljes cikk itt olvasható: https://kituntetes.webnode.hu/erdekessegek/fejervary-jubileumi-erem/

Hadi ajtószög

Hadi ajtószögNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaÉrdekességek, furcsaságok    Utolsó frissítés2019.01.24. 9:10    
Találatok1781  Hozzászólások1    
Úgy emlékszem, a legutóbbi fórum találkozón volt szó erről a jelvényről.

Gundel Károly és felesége

Gundel Károly és feleségeNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Kategória1. Habsburg-korszak (-1918)    Utolsó frissítés2019.01.15. 19:58    
Találatok1834  Hozzászólások1    
Netes fotó egy ismert (?) emberről és nejéről.

Két éve a fronton

Két éve a frontonNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaSapkajelvények, patriotika 1918 előtt    Utolsó frissítés2019.01.15. 10:13    
Találatok1604  Hozzászólások0    
Saját darab.


Lovas tüzér emlékmű

Lovas tüzér emlékmű Népszerű
BeküldőFeriFeri további képei   Kategória3. Horthy-korszak (1920-45)    Utolsó frissítés2019.01.13. 18:17    
Találatok1579  Hozzászólások1    
Budapesti emlékmű volt.

Huszárjelvény

HuszárjelvényNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaHabsburg-korszak    Utolsó frissítés2019.01.13. 12:46    
Találatok917  Hozzászólások0    
Saját gyűjteményből, debreceni vonatkozással.

A doni katasztrófa évfordulójára

A doni katasztrófa évfordulójáraNépszerű
BeküldőFeriFeri további képei   KategóriaÉvfordulók, események, megemlékezések    Utolsó frissítés2019.01.12. 23:14    
Találatok907  Hozzászólások2    
Január 12-én kezdődött a magyar hadsereg katasztrófája a Don partján.
Az 1942 nyarától 1943 februárjáig tartó Don melletti harcokban a több mint kétszázezres Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg jelentős része megsemmisült. A veszteségekről nincsenek pontos adatok, a jelenlegi kutatások szerint 42 ezer magyar katona halt hősi halált vagy tűnt el; 28 ezer sebesültet szállítottak vissza Magyarországra, a Vörös Hadsereg pedig 26 ezer magyar hadifoglyot ejtett. A Don melletti harcokban elesett katonák két temetőben nyugszanak: az urivi áttörés térségének Boldirevka települése melletti I. Magyar Központi Katonai Temetőben 8375, a rudkinói II. Magyar Központi Katonai Temetőben pedig 19 110 magyar honvéd földi maradványait temették el.

1-10 sz. képek (az összesen 471 db képből)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 » Google translator

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project